ĐI LỄ ĐỀN MẪU HOA DƯƠNG

Kiếp trước có lẽ tôi là A hoàn của người
............
.....................

Đền Mẫu Hoa Dương nằm trên phố Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Đó là một ngôi đến có vẻ đẹp cổ  kính và rất linh thiêng, mặt đền quay về phía tây nam, trước cửa đền là hồ Bán Nguyệt, ở sân đền có một cây cổ thụ gần nghìn năm tuổi xum xuê, tỏa bóng râm mát.
  Đây là ngôi đền thờ Dương Quý Phi  ( thời Tống). Khi bị giặc Nguyên Mông truy đuổi, lúc cùng đường, bà đã nhảy xuống biển tự tử để giữ tròn khí tiết với chồng và trung quân với nước. Kì lạ thay! Xác bà không trôi xuôi theo dòng nước mà lại trôi ngược về phố Hiến. Nhân dân ở đây đã đắp mộ và lập miếu thờ bà. Sau này, đền đã được trùng tu thành  như bây giờ.
  Có lẽ tôi rất có duyên với Mẫu . Hàng năm, tôi thường về đây lễ Mẫu và rút quẻ thẻ. Với tôi, những điều Mẫu dạy trong quẻ là linh nghiệm 100%. Không hiểu kiếp trước tôi có duyên với Người hay không nhưng những việc mà tôi cầu xin bao giờ cũng  toại nguyện.
 Nếu đầu năm, tôi không về lễ Mẫu thì chắc chắn sẽ bị Người giận. Năm ngoái do lười biếng nên đến tận tháng 6 tôi mới về đền.
Hôm đó, tôi và hai chị bạn cùng vào cung Mẫu rút thẻ nhưng chỉ có hai chị đó được Mẫu dạy còn tôi Mẫu  chỉ nói phải quay vào đền xin lại vì ban nãy xin chung chung nên không được chứng. Tôi vốn là người ngang bướng nên nhất quyết không quay lại đền. Chị bạn tôi thấy thế nên ái ngại  bảo tôi;
- TM, Mẫu nhắc thế mà em không làm theo thì liệu có sợ Mẫu giận không?
- Thôi, Mẫu giận cũng được. Em không xin nữa... Tại lúc nãy em xin Mẫu rất rõ ràng rồi còn gi...
Hix, tôi không nhận ra cái lỗi của mình nên thầm nghĩ: " Mẫu giận thì con cũng dỗi...Con quyết sẽ không xin thẻ của Mẫu nữa..."
Tôi ra về lòng không một chút áy náy. Về đến nhà, mọi việc của tôi vẫn bình thường và tôi yên trí là không sao cả.
 Hai tháng sau, tôi quay lại đền Mẫu. Lần này, khi tôi vừa xuống khỏi xe thì có một chị bán hàng chạy ra giục:
- Này em, vào nhanh lên không nhà đền đóng cửa bây giờ... Đi lễ muộn mà sao còn đủng đỉnh thế không biết.
- Dạ. Em cảm ơn chị.
Tôi nghe thế thì chạy vội vào đền. Vừa may, người bảo vệ   đang định khóa cửa để đi về. Tôi mừng quá nói với bác ý:
- Dạ bác làm ơn cho cháu vào lễ Mẫu với ạ.
 Bác ý liền mở cửa và tươi cười nói với tôi:
- Ừ. Cháu vào đi. Sao về đền muộn thế?
- Dạ. Cháu cảm ơn bác.
Tôi chợt nhìn vào trong thấy cung Mẫu đã cửa đóng then cài thì hỏi bác ý:
- Bác ơi, cung Mẫu khóa rồi ạ? Bác có thể mở cho cháu vào không ạ?
- Tiếc quá. Người cầm chìa khóa cung Mẫu vừa về cách đây ít phút. Nếu cô đến sớm hơn khoảng mươi phút có phải là...
Tôi bây giờ mới chợt hiểu ra: Mẫu giận tôi thật rồi. .. Người giận nên chẳng muốn gặp mặt tôi nữa. Ôi! Sám hối mẫu...
 Sau khi ở đó về, lòng dạ tôi như có lửa đốt., làm việc gì cũng hỏng, gặp chuyện gì cũng xui xẻo...
Tôi biết chắc Người đang quở tôi rồi nên  liền mua lễ quay lại đền để sám hối Mẫu.
Quả nhiên, sau hôm đó, lòng dạ tôi thấy nhẹ nhõm thanh thản và mọi việc hanh thông hẳn.
 Mới đây, tôi lại về lễ Mẫu. Tôi đến trước mặt người rưng rưng nước mắt và khấn:
Con cúi lạy Thánh Mẫu. Hôm nay, con về cửa đền của ngưới với quá nhiều điều ưu tư và nỗi buồn nặng trĩu... Rất mong Mẫu thấu hiểu lòng con và phù hộ cho con nhưng nguyện ước của con được thành hiện thực... Tôi cắn chặt môi để khỏi bật khóc, cổ họng tôi nghẹn lại chẳng thể khấn thêm được nữa.... và tôi có linh cảm ở trên cao ấy Thánh Mẫu cũng đang rơi lệ vì thấu hiểu lời kêu cầu của tôi... Tôi tin rằng Mẫu linh thiêng, nhân từ và yêu hòa bình, Người nhất định sẽ vì Nghĩa mà diệt thân...
 —Mau Hoa Temple is located on Quang Trung Street, Hung Yen City. It is a temple with ancient and very sacred beauty, the temple faces to the southwest, in front of the temple is the Crescent Lake, in the temple yard is an ancient tree nearly thousand years old, luxuriant, shady shade. .
 This is the temple of Duong Quy Phi (Tong Dynasty). When pursued by the Mongol invaders, at the same time, she jumped into the sea to commit suicide in order to keep up her loyalty with her husband and the army.
Strange! Her body did not flow down the stream but back to Hien street. People here have built a grave and worshiped her. Later, the temple was restored as it is now.
 Maybe I have a predestined relationship with the goddess Every year, I often come here to sample and draw a fortune telling card.
 To me, the things Mother taught in the cards are 100% spiritual. I don't know if my past life was predestined to her or not, but the things I prayed for were always fulfilled.
​If at the beginning of the year, I don't return to her temple, she will definitely get angry. Last year, I was lazy so I didn't go to the temple until June.
 That day, both my sisters and I went to the Palace to withdraw cards, but only those two girls were taught, and my card just only said that I had to return to the temple to ask because I had been general so I was not certified. I was originally stubborn so I decided not to return to the temple.
 My sister felt it so she was afraid to tell me: - TM, the mother goddess reminded you that if you did not follow, would you be afraid of the goddess being angry?
 - Well, it is okay. I am not asking anymore ... Because I asked a very clear question before then ... Hix, I didn't realize it was my fault, so I thought, "If you're angry, I'll be angry ... I decided I won't ask for your card anymore ..." I left the heart without a bit guilty.
 When I got home, my job was fine and I was sure that everything was fine. Two months later, I returned her temple.
This time, when I got out of the car, a sales lady rushed out: Hey, come on, hurry up, and the temple is closed right now ...
Going to the ceremony late but why are you still so cool.
 - Yes. Thank you. I heard that and rushed to the temple. Luckily, the guard was about to lock the door to go home. I am so happy to tell him:
 - Please let me go to tge palace of the motger goddess He opened the door and smiled and said to me: - Yes. Come on in. Why did you come back to the temple so late? - Yes. Thank you I suddenly looked inside and saw that the door of palace was closed, I asked him : - Uncle, is the palace locked already? Can you open the door for me?
 - What a pity. The person holding the key to the Mother goddess ' palace had just returned homea few minutes ago.
 If you had arrived more than ten minutes earlier ... I just now realized: the goddess is angry with me. .. She is angry she doesnt want to see me anymore.
Oh! Repentance ... After I returned there, my heart burned with fire, everything was broken, everything was unlucky ... I knew that she was already scolding me, so I bought the ceremony and returned to the temple to repent. ​
As expected, after that day, my heart felt relieved and everything was going well. Recently, I came back to the goddess' ceremony. I burst into tears and prayed:
 r /> Please take back our fairness. Please ... I bit my lip to keep from crying, my throat couldn't stop crying any more ... and I had a hunch up there that the Holy Mother was also tearing up because she understood my appeal ...
I believe that the Holy Mother, kind and loving peace, He will definitely punish him.


I bow to the Holy Mother. Today, I go to my mother's shrine door with so many worries and heavy sadness ... I hope Mummy understands my heart and blesses me, but my wish will be fulfilled ...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes