SỰ TÍCH CÔ CHÍN SÒNG SƠNDành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU
...................................................
........................................
1- ĐỀN CÔ CHÍN SÒNG SƠN: Đền cô tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 
Nếu từ Hà Nội về thì Đền Mẫu Sòng Sơn nằm ở bên phải đường, còn đền cô nằm ở phía bên trái. Hai đền chỉ cách nhau chừng 1 km.
Đền CÔ CHÍN SÒNG SƠN là nơi thờ chính của cô và nơi đây cũng được coi là nơi thờ chính của MẪU CỬU, CHẦU CỬU. 
Do danh tiếng của cô Chín quá lớn, nên đôi khi người ta nghĩ rằng, đây chỉ là nơi thờ chính của cô. 
Hiện nay, trong cung cấm của đền là nơi thờ MẪU CỬU, còn một cung riêng ở bên tay trái thờ CHẦU CỬU.
 Vì cô Chín không chỉ là  hầu cận của Mẫu Liễu Hạnh mà còn hầu cận cho Mẫu Cửu Trùng nên Mẫu Cửu Trùng được thờ trong cung cấm đền cô.
Mẫu Cửu tuy không giáng trần nhưng vẫn có một đền thờ riêng tại ĐỀN MẪU CỬU tại Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội. Đó là nơi được coi là đền thờ chính của Mẫu Cửu Trùng, còn ở đền Cô Chín Sòng Sơn được coi là nơi thờ chính thứ hai của Mẫu Cửu.
THÂN THẾ CỦA CÔ CHÍN SÒNG SƠN:
Theo truyền thuyết: Cô Chín Sòng Sơn vốn là tiên nữ thiên đình, có một lần vô tình đánh rơi chén ngọc của vua cha Ngọc Hoàng nên bị lưu đày hạ giới để theo hầu Mẫu Liễu Hạnh.
 Khi giáng trần, cô đã bôn ba khắp ngả trời Nam, sau về Thanh Hóa thấy cảnh lạ đẹp thay nên cô liền họp các thần nữ năm ba bạn cát, lấy gỗ sung làm nhà, lấy cây si mắc võng.
 Sau đó, nhân dân cầu đảo linh ứng liền lập đền thờ. Vì thế người ta về đền lễ hay dâng cô Chín võng đào.
 Cô là một thánh cô có nhiều quyền phép. Những người căn cô thường có khả năng xem bói, chữa bệnh, gọi hồn.
 Khi ngự đồng, cô Chín chỉ hay cho thuốc chữa bệnh.
 Cô rất hay ngự đồng, hầu hết các thanh đồng khi hầu Thánh đều hầu giá cô.
Khi giáng đồng, cô thường mặc áo phơn phớt đào phai, múa quạt tiến Mẫu, đôi khi múa cờ tiến vua, có khi dệt gấm thêu hoa, rồi lại múa cánh tiên.
 Ai cầu đảo cô thì sắm sửa lễ vật: Quả nón đỏ, hài hoa, vòng hồng hay võng đào.
Có lẽ cô Chín là một thánh cô nổi tiếng nhất trong các thánh cô nên hầu hết các đền phủ đều có ban riêng thờ cô.  ( hoặc thờ chung với cô Bơ hoặc chung với TỨ PHỦ THÁNH CÔ, hoặc thờ ở lầu riêng ở PHỦ QUẢNG CUNG ở đền MẪU SÒNG SƠN)
 Tương truyền, CÔ CHÍN SÒNG SƠN- chính là CỬU THIÊN HUYỀN NỮ- con gái thứ 9 của Ngọc Hoàng Thượng đế.
 Khi cô Chín giáng trần, cô bán nước ở cổng đền BA DOI
Ban đầu, những kẻ thiển cận người trần mắt thịt không tin, nghĩ cô là yêu quái nên quở trách, đánh đuổi, tìm mọi cách diệt trừ.
 Cô Chín tức giân đã về tâu với thiên đình cho thu giam hồn phách bọn họ lại rồi hành cho dở dại dở điên. Chính vì  thế trong văn có câu: " Làm cho trăm chứng hiểm nghèo, khi lội xuống suối khi trèo lên cây".
 Với phép thần thông quảng đại lại có biệt tài bói toán , cô Chín đã phò vua giúp nước bằng cách tiên đoán trận mạc, nhờ đó trăm trận trăm thắng.
 Với công lao to lớn, vua đã truyền dân lập đền thờ cô.
 Trước đền thờ có 9 cái giếng tự nhiên do đền cô cai quản nên có câu:  "Cô Chín quyền cai chín giếng".
 Vậy nên CÔ CHÍN SÒNG SƠN còn gọi là CÔ CHÍN GIẾNG.
 Vào những năm 70 của thế kỉ xx, chính quyền đã phá đền để thực hiện công cuộc bài trừ mê tín dị đoan của nhà nước.
 Ông chủ nhiệm hợp tác xã chỉ huy trực tiếp chỉ huy công cuộc phá dỡ.
Ông còn lớn tiếng tuyên bố: " Nhiều người bảo đền cô linh thiêng, tôi phá xem còn linh thiêng hay không"
  Có điều sau đó, gia đình ông đã gặp phải nhiều chuyện kém may mắn.
Vợ ông chết, rồi các con ông chết gần hết, chỉ còn một cậu con trai lơ ngơ, lang thang, lưu lạc nơi đâu không rõ.

NGÀY TIỆC CÔ CHÍN SÒNG SƠN:
Tiệc cô vào ngày 19 tháng 9 âm lịch hàng năm.
      
______________________
Co Chin Song Son's temple: Her temple is located in Bac Son Ward, Bim Son Province
If you return from Hanoi, Song Son temple is on the right side of the road, and Co Chin's temple is on the left side. The two temples are only 1km away from each other.
Co Chin Song Son's temple is the main temple which worships Co Chin and this is also regarded as the main temple which worships the Nine Mother Goddess and Chau Cuu.
Because of the great reputation of Co Chin, people only consider the temple as the one which only worships Co Chin.
At present, in the main palace of the temple, people worship the Nine Mother Goddess and there is another palace on the left side which worships Chau Cuu.
Because Co Chin not only serves Lieu Hanh Mother Goddess but also the Nine Mother Goddess, therefore, she is worshipped in Co Chin's temple.
The Nine Mother Goddess has not descended on Earth but there is one temple worshipping her in Mau Cuu Temple in Ninh So, Thuong Tin, Ha Noi. 
This is considered the main temple of the Nine Mother Goddess, and Co Chin's temple is considered the second main temple of the goddess.
THE ORIGIN OF CO CHIN:
According to the legend, Co Chin Song Son is a fairy in heaven. One time, she accidentally dropped the jade cup of King Jade Emperor and was exiled to the Earth to serve Lieu Hanh Mother Goddess.
When she was born on Earth, she went all over the South, then returned to Thanh Hoa to see the beautiful scenes. She then gathered other fairies to use wood to make houses and to use trees to make hammocks.
After that, people prayed successfully. Then they established a temple to worship her. Therefore, people offer hammocks when they go to Co Chin's temple.
She is a powerful saint. Those who follow her usually have the fortune-telling ability, to cure diseases and to call upon spirits.
She usually appears in the trance ceremonies. Most spirit mediums call upon her when they organize trance ceremonies.
When appearing, she usually wears a light pink shirt and dances with a fan. Sometimes she dances with a flag. Sometimes she weaves flowers and dances the fairy's dance.
Anyone who wants to pray to her often buys: red cone, flowery sandals, and pink hammocks.
Maybe Co Chin is one of the most famous saints in the Mother Goddess religion, therefore, most temples have one palace which worships her (or she is usually worshipped with Co Bo or with Tu Phu Thanh Co, or she is worshipped in one palace in Phu Quang Phu in Song Son temple.
Legend has it that Co Chin Song Son is Cuu Thien Huyen Nu - the ninth daughter of Jade Emperor.
When Co Chin was born on Earth, she sold beverages at the gate of Ba Doi temple.
At first, some narrow-minded people thought she was a demon. Therefore, they found all ways to repel her.
Co Chin, irritated, went to talk to the Imperial Court in heaven in order to capture their souls. Then she made them go crazy. Therefore, in the song about her, there is a sentence: "Making people have hundreds of diseases, sometimes wade down the stream, sometimes climb trees."
With the magical power and fortune-telling ability, Co Chin helped the King by predicting the result of the battle, thereby helping win hundreds of battles.
With her merits, the king asked people to build a temple to worship her.
In front of the temple, there are nine natural wells which are governed by her.
Therefore, Co Chin Song Son is also called Co Chin Gieng.
In the 70s of the XX century, the government destroyed the temple in an anti-superstition attempt.
The chief of the town directly commanded the demolition work.
He loudly proclaimed: "Many people have said that she is very sacred. Now I am destroying the temple to see if she is really sacred."
After that, his family was faced with a lot of unlucky events.
His wife died, his children died nearly all. There was only one son left who always wandered all places.
HER ANNIVERSARY:
Her anniversary is on 19th of September, Lunar Calendar.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes