MẪU LIỄU HẠNH VÀ TIỂU YÊU NỮ


Câu chuyện của Mẫu và tiểu yêu nữ thiệt thú vị
..................
..............................
 Trước ngày  tiệc, Mẫu về bản điện và bảo tôi rằng:
- Ít bữa nay, ta nghe nói : Có một số nhân ở  các Đạo khác đã buông lời xúc xiểm ĐẠO MẪU của ta...
 Tôi cúi đầu, lễ phép thưa:
- Da. Đúng là có chuyện này ạ.
Mẫu nhìn tôi và hỏi:
- Ngươi nghĩ gì về việc này?
- Dạ. Ở nhân gian, chỉ những kẻ xấu xí và ngu dốt mới không bị kẻ khác gièm pha, đố kị .nên chuyện ý cũng bình thương thôi ạ.
-Ừm. Có điều, ngay cả một số kẻ đã gửi thân nơi cửa Phật mà vẫn còn lên tiếng xúc xiểm ĐẠO MẪU...Haizz... - Thánh Mẫu nói rồi khẽ thở dài.
- Dạ.  Xin chủ nhân đừng buồn phiền về mấy việc ấy ạ.
- Uh, ta thấy chuyện đó cũng chả đáng để buồn vì người theo Phật thứ thiệt là người có tấm lòng từ bi bác ái, không  có ý hơn thua với đời. Còn mấy người kia cũng chỉ như những con sâu làm rầu nồi canh thôi mà.
- Dạ.
- Về việc này, theo ngươi thì nên giải quyết thế nào?- Mẫu nhìn tôi và hỏi.
- Dạ. Con thấy  rất nhiều  người có vai vế trong ĐẠO MẪU đã lên tiêng bảo vệ ĐẠO và phê phán bọn họ ( là mấy kẻ dèm pha, nói xấu kia) rồi ạ.
- Oh! Ta muốn ý ngươi kia.
- Dạ. Con thì... sức mọn tài hèn, nhưng con sẽ cố gắng hết sức để  người trong và ngoại ĐẠO hiểu được những giá trị tốt đẹp, đầy tính nhân văn trong ĐẠO MẪU của ta... Con sẽ cố gắng ạ....
 Thánh Mẫu gật đầu và nhìn tôi đầy vẻ khích lệ, rồi Người bảo tôi:
- Con dường ý chông gai lắm đó.- Ngừng giây lát, Mẫu lại hỏi tôi- Mà... nè, ta thấy những bọn người kia cũng ngông cuồng lắm đó. Chúng có thể sẽ chửi bới mạt sát ngươi đó.
- Dạ. Họ chửi con cũng không sao, cũng may là họ còn chưa đánh con.
- Oh! Nếu họ đánh ngươi thì sao?
- Dạ. Họ đánh thì con chịu. Cũng may là họ chưa giết con...
 Thánh Mẫu khẽ phì cười, bảo tôi:
- Nếu họ giết ngươi thì sao?
Tôi vội đáp:
- Dạ. Nếu vậy thì con thương cho họ, thương vì lo cho họ gặp phải quả báo ở kiếp sau....
Thánh Mẫu cười tỏ ý hài lòng bảo:
- Tiểu yêu tinh! Ngươi được đấy. Ta tin tưởng ngươi.
- Dạ. Con xin đa tạ, xin đa tạ...
My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes