XIN LỘC MẪU LIỄU HẠNH PHẦN 2

 


Nhờ có bà thủ nhang tấu đối với bề trên giùm nên bữa đó, tôi thấy bóng của minh có phần hiển linh hơn trước rất nhiều. 

Bước chân của tôi nhẹ tênh, hồn tôi như được chắp cánh bay lên.

Đặc biệt, khi Chầu Lục ngự giá, tôi bất chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình bị bay mất cái mặt đá rupy.

Trong lúc tôi còn bối rối, thì bà hầu dâng đưa nó lại cho tôi, nói:

- Lạy Chầu, con xin  trả lại ghế Chầu của quý ạ. Ghế Chầu thiệt may mắn...

Chầu mỉm cười, khẽ nói:

- Phải rồi. Đó là viên dạ minh châu bấy lâu nay  bị rớt vào đất cát, những tưởng không thể kiếm tìm.... Thiệt may là nay đã tìm thấy ...

Chầu nói rồi lấy trong khay tiền tờ 50 k ban  khen cho bà ấy.

Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa câu nói của Chầu, nhưng cũng thấy trong lòng vui lăm.

 Khi chúng tôi thu dọn đồ ra xe xong, lên xe ngồi, chuẩn bị khởi hành về nhà thì trời lại bắt đầu mưa lắc rắc. 

Đi một đoạn, bỗng trời đổ mưa xối xả, nước ngập mênh mông đến nỗi nhiều xe ô tô gầm thấp bị chết máy, không thể di chuyển được,  nhưng khi chúng tôi  về gần đến Hà Nội thì mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.

 Sau chuyện kì lạ đó, mọi người trong bản hội của tôi ai cũng ca ngợi Mẫu tối tú anh linh vô cùng và nói: ' sau vấn hầu này, tôi sẽ có lộc lớn."

 Tôi nhìn lên trời cao, khấn thầm: Đa tạ Thánh Mẫu đã thương và phù hộ cho con.


Thanks to the temple manage lady who pray to the superior for me, that day, I saw that my apprance was a lot more epiphany than before.

My steps are light, my soul seems to have wings to fly.

Especially, when Chua Luc come, I suddenly saw that the ring on my hand had lost rupy face.

While I was still confused, the maid offered it back to me, saying:

 Lord, I would like to return your spirit medium. Princess's spirit medium is very lucky...

Princess smiled and said softly:

That's right. It was the night pearl that had been falling into the sandy soil for a long time, thought it could not be found.... Fortunately, now found ...


Princess said and took the 50.000 dong bill from the tray and gave her a compliment. .

I really don't understand the meaning of princess sentence, but I also feel happy in my heart.

When we finished packing up the car, got in the car, and prepared to leave for home, it started to rain again.

After walking for a while, suddenly it rained heavily, the water flooded so much that many low-bed cars stalled and could not movbut when we got close to Hanoi, the rain gradually stoppede

After that strange  story, everyone in my guild praised the supremely Holy Mother and after this question, I will have great fortune.


I looked up at the sky and prayed silently: Thank you Holy Mother for loving and protecting me. Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes