HẰNG NGA TIÊN TỬ VẤN VƯƠNG CÕI PHÀM

  
Đêm trung thu  này, có ai ngồi nhà một mình, lòng vấn vương " chú cuội" xa vời tận cung trăng không nhẩy???
.....................................
.......................................................


Trung thu trăng sáng như gương
Chị Hằng ngơ ngẩn vấn vương cõi phàm
  Chàng phong chợt đến bất ngờ
Lén hôn người ngọc hồn mơ phiêu bồng
---------
The Mid-autumn moon shines like a mirror
Ms.Hang was bound to the mortal realm
  The wind guy suddenly came 
Sneaking kisses to beauty lady the dreamer soul

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes