HẰNG NGA TIÊN TỬ VẤN VƯƠNG CÕI PHÀM

  
Đêm trung thu  này, có ai ngồi nhà một mình, lòng vấn vương " chú cuội" xa vời tận cung trăng không nhẩy???
.....................................
.......................................................


Trung thu trăng sáng như gương
Chị Hằng ngơ ngẩn vấn vương cõi phàm
  Chàng phong chợt đến bất ngờ
Lén hôn người ngọc hồn mơ phiêu bồng


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes