NGƯỜI TIỀN DUYÊN ( Lover in countless lifetimes )

 TRÀ MY VŨ

------------------------------------------------------------------------------------------
               Người yêu ta đến trong mơ
        Bỏ ta thức dậy bơ vơ giữa đời
              Yêu nhau sao chẳng xuống trần
      Làm chi chiếc bóng tần ngần đêm thâu
              Thương nhau ai chẳng muốn gần?
    Một giây dẫu đổi nghìn lần đắng cay

            Trời già cay nghiệt sao đang
   Âm dương cách trở dở dang tình đầu
          Hận mang làm kiếp ve sầu
  Trăm năm ca một khúc sầu tương tư
...............................................
My lover comes in my dream
        Leave me to wake up helpless in the middle of life
              If you're in love, why don't you go to the ceiling
      Don't be like a silent shadow
 whisper in the night
             After falling in love, who doesn't want to be near?
    One second can change a thousand times bitter

            How cruel is the old god
   Yin and yang way to unfinished first love
          Hatred turns into a cicada
  Hundred years of singing a sad song

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes