NAM THẦN ĐỊA PHỦ ( NO.38) CHÚ NAI RỪNG NGƠ NGÁC


       Em dễ thương như chú nai rừng ngơ ngác
       Khiến tim tôi thổn thức rộn ràng
       Tôi dành cho em thảo nguyên xanh bát ngát
        Em chẳng đoái hoài nhón gót bỏ đi ngay
        Xót thương cho thảo nguyên chờ đợi
        Mòn mỏi trông đã héo úa vì ai

        Em dễ thương như chú nai rừng ngơ ngác
        Xin em hãy một lần quay trở lại
        Cho thảo nguyên được cơn mưa đỡ hạn tháng năm ròng
        Cho con tim đã bao lần tan nát
        Như gương kia xưa vỡ lại lành

         Em dễ thương như chú nai rừng ngơ ngác
         Năm tháng qua đi sao em không trở lại?
          Để tôi trao em trái tim nóng bỏng
          Trọn một đời chỉ đập vì em
--------------
You are as cute as the naive forest deer

       Make my heart sob

       I am give you green steppe

        But you don't care and heeling away

        Mercy for the steppe waiting

        Who looked tired because who?


        You are as cute as the naive forest deer

        Please come back once

        Let the prairie be supported by a rainy month for a year

        How many times have the heart broken

        As the old mirror broke and healthy again         You are as cute as the bewildered forest deer

         Many years pass,  why you not come back?

          Let me give you a hot heart

          A whole life just beating because you

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes