BỐ ĐỀ- CÓ PHẢI LÀ TÊN GỌI KHÁC CỦA ÔNG BẨY BẢO HÀ?


Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
.................
...........................

Tôi có một bà bạn cùng dân đồng bóng, được bà con cùng xóm gọi là “Con ma lô đề”.
 Trong hàng ngũ tứ phủ, bà ấy sùng bái nhất là ông Bảy Bảo Hà.
Đã qua ngày tiệc ông, nhưng con đề 17, 71 bà ấy ‘nuôi’ mãi vẫn chưa ra.
Tin lời một bà bói vỉa hè, bà liền sắm một mâm lễ rất to và rủ tôi cùng sang Đền Gềnh để kêu cầu ông Bẩy.
 Đến nơi, bà tất tả sắp lễ, rồi nhoay nhoáy bê mâm lễ đặt vào cung ông.
Bà sụp lạy như một cái máy, mồm khấn lia lịa.
 - Con sám hối bố ! Con sám hối bố !Dân ghiền lô đề tùy tiện đặt tên khác cho QUAN HOÀNG BẨY BẢO HÀ
 Có vài người xung quanh thấy thế che miệng cười.
 Không thèm để ý đến mọi người, bà vẫn tiếp tục khấn như một khẩu súng liên thanh đang nhả đạn.
 - Con trăm lạy bố, con nghìn lạy bố. Xin bố thương cho cảnh con đang đói cơm cha, thèm sữa mẹ. Con xin tối nay bố vít bánh xe, bố đè con số để đề về đúng con số 17. Dạ, con trăm lạy bố, con nghìn lạy bố...
 Buổi tối đề về con số 16. Bà bạn tôi cứ xuýt xoa nuối tiếc mãi.
 - Tiếc quá ! Bố Bẩy đã cho mà mình còn để sổng . Lẽ ra tôi phải đánh “Nam thò, nữ thụt”. Như thế có phải ăn chặt không. Mai tôi phải sang xin bố một con khác mới được.
Tôi chỉ còn biết lắc đầu xin thua. Ông Bẩy ở trên cao chắc sẽ phì cười vì lũ con dân ngu muội của mình đã lầm tưởng ông là “Bố đề” và là người điều khiển mấy cái lồng quay của hội đồng xổ số.


------------------------------
I have a female friend who is a homosexual and is called by my neighbors and neighbors "The lottery ghost".
 Among the ranks of the four governors, the one she worshiped the most was Mr. Bay Bao Ha.
Gone are the days of his anniversary, but the numbers 17, 71 she 'adopted' had yet to come out.
Upon believing a fortune-telling lady on the sidewalk, she bought a very large tray and invited me to go to the Ghenh Temple to call for Mr. Bay.
 When she arrived, she arranged all the feasts, and then rested the tray on Mr. Bay's palace.
She prostrated herself like a machine, repeatedly making a vow.
 - I repent! The repentant father, People interested in playing lottery arbitrarily give another name to QUAN HOANG BAY BAO HA.
 There were a few people around who saw that and smiled.
 Ignoring everyone, she continued to pray like a machine gun firing.
 - I pray to you my father. I'm like a child hungry for breast milk. I would like you to screw the wheel tonight, Daddy please press the number to set the correct number 17.
​The night the lottery fell on number 16. My friend kept on regreting.
  - What a pity ! Mr Bay gave it to me but I still missed it. I should have known that "Male redundant female lacking". Tomorrow I have to come and ask for another one.
I could not help but shake my head. Mr. Bay from above would probably laugh because his stupid people mistook him for the "The Father of Lottery who controlled the spinning cages of the lottery council.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes