TAM TÒA CHÚA BÓI


Có thể nói: Tam vị Chúa mường hay tam tòa Chúa bói là những vị ân nhân của tôi từ thuở hàn vi.
 Năm 1997,  do bị tiểu nhân dèm pha , tôi mất việc làm và cậu em trai cùng mẹ khác cha của tôi đột ngột đổ đổ bệnh lạ.  Nó suốt ngày, không ăn không ngủ,  tối đến,  thường lén bỏ ra nghĩa trang nằm đó suốt đêm, đến sáng mới về.
 Nhờ có người giới thiệu, tôi đưa cậu em tới một điện ở gần Cầu Giấy để nhờ thầy xem quẻ.
  Một thầy tử vi đã phán bảo tôi rằng: " Cô hãy về lập điện thờ tứ phủ thì cậu em mới được cứu... Ngoài ra, không thầy nào cứu được nó cả."
 Khi đó, tôi bán tín bán nghi vì thực sự tôi đang là kẻ ngoại đạo ( tôi theo đạo thiên chúa) nên nghe rồi bỏ đó và đưa cậu em đi chữa bệnh ở các bệnh viện tâm thần, nhưng bệnh ngày càng nặng.
 Một đêm sau đó không lâu, tôi nằm mơ thấy một tiên nữa mặc áo màu xanh, tay cầm chiếc quạt lông xanh mướt như lá cây rừng độ sang xuân.
 Người đưa cho tôi một ngọn đuốc nhỏ và nói: " Ngươi hãy cầm lấy để cứu người khổ, độ người mê và cứu huynh đệ của ngươi"
Nói rồi người biến mất. Sau này, tôi mới biết đó chính là Chúa Nguyệt Hồ, một trong ba vị Chúa bói được thờ trong đạo Mẫu. 
Thật kì lạ! Sau đó, khách gần, khách xa kéo đến nhờ tôi xem bói và làm lễ khá đông. Tôi lập một ban thờ để thờ tứ phủ và một ban nhỏ hơn để thờ gia tiên theo sự mách bảo của vị tiên nữ kia.  ( Hàng đêm, Chúa thường về dạy âm cho tôi).

Tôi đã thờ tứ phủ từ đó cho dù chưa hề mở phủ trình đồng.   Sau dần, tôi còn mơ thấy  một vị tiên nữ mặc áo màu đỏ, một vị mặc áo màu trắng cũng thỉnh thoảng hay về chỉ bảo cho tôi.  Nhờ đó, bệnh tình của em trai tôi đã đỡ dần và cuộc sống của tôi cũng ổn định hơn.
Trong ba vị Chúa bói, tôi có vẻ hợp căn duyên với Chúa Nguyệt hơn cả. Chúa thường xuyên về mách bảo tôi nhiều điều trong tương lai gần và chuẩn 100% luôn.  Năm 2000, tôi mới ra đầu hàng tứ phủ và nhờ cơ duyên, tôi lại về đất Chúa để mở khăn.
Ngày trước, dù có nằm mơ, tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng sau này, mình lại bỏ nghề dạy học để thờ tứ phủ và sống bằng lộc nhà ngài bởi vì tôi học giỏi, làm gì cũng nhanh nhẹn, tháo vát...
Ngày ấy đến giờ, thấm thoát đã 20 năm.Tròn hai mươi năm làm tôi Phật Thánh và ăn lộc Chúa, đã có biết bao nhiêu vui buồn, oan trái... . Giờ ngồi nghĩ lại  khiến lòng tôi không khỏi bùi ngùi, xao xuyến.   Tôi biết ơn Phật Thánh,  biết ơn các Chúa bói vô cùng.
 Tôi có cảm giác, sắp tới, tôi sẽ được bề trên  giao cho  nhiệm vụ mới...  và biết chắc rằng, kiếp nạn cuối cùng của tôi đã qua từ cuối tháng 6.
Vì thế, thời gian gần đây, tôi đã viết và làm khá nhiều clip để tri ân tứ phủ.
 Dù trong tương lai gần, tôi sẽ phải bắt tay vào một công việc mới, một lĩnh vực mới, nhưng tôi biết rằng, các ngài sẽ vẫn dõi theo và phù hộ cho tôi và tôi cũng sẽ mãi mãi là bề tôi trung thành của tứ Phủ ( nhất là tam vị chúa bói)
P/S: Tôi cho rằng: Sẽ khó có thanh đồng nào cùng trong một buổi hầu thánh mà có được hình ảnh của ba vị Chúa bói trông hoàn toàn khác biệt như trong tấm ảnh trên của tôi.


----------------------------
----------------------
It can be said: The three Muong divine or three Boi divine courtesans are my benefactors from the beginning.
In 1997, due to was bad person detraction, I lost my job and my young-brother was have strange disease. It is all day long, not eating, sleeping, or going to night, often sneaking out of the cemetery lying there all night, coming back in the morning.
 Thanks to the introduction, I took my brother to an shrine near Cau Giay to ask him to see the hexagram.
  A horoscope said to me, "Please come and set up a temple to worship the four palaces, then your brother will be saved ... In addition, no teacher will save it."
At that time, I suspicion because I was actually an outsider (I was a Catholic), so I listened and dropped it and took him to a mental health clinic, but the disease was getting worse.
 One night later, I dreamed of another fairy wearing a blue costume , holding a green fan like a forest tree to spring.
She gave me a small torch and said, "Take it to save the suffering of your young brother"
Say it and then disappear. Later, I found out that it was Lord Nguyet Ho, one of the three Boi divine who were worshiped in the Mother Goddess.
It is strange! After that, near guests, far away guests came and asked me to see the fortune telling and the ceremony was quite crowded. I set up a altar to worship the four palaces and a smaller altar to worship the ancestors according to the advice of the other fairy. (Every night, Nguyet Ho godness often teaches me).
I have worshiped the four palaces since then even though I have never organize a trance ceremony. Afterwards, I even dreamed of a fairy wearing a red shirt, a white-clothed woman who sometimes teach me. Thanks to that, my younger brother's illness got better and my life became more stable..
Among the three Boi Gods, I seem to be more fate with the Nguyet Ho God. God often told me many things in the near future and 100% standard.
In 2000, I organize a trance ceremony and by fate I returned to the land of Godness to open a trance ceremony.
In the past, even though I had a dream, I never thought that after that, I would quit teaching to worship the four palaces and live with his house because I studied well, I was also quick and resourceful.
 That day is now, 20 years have passed away. Twenty years of making Holy Buddha- saint's servants and eat bless of Godness there have been so many sad and unhappy .... Now sitting and thinking again, my heart couldn't help but feel be fretty and gosbe.

I am grateful to the Holy Buddha, grateful to the fortunate Gods. I have a feeling, coming up, I will be assigned by the superiors to the new mission ... and to be sure, my last bad fate has passed since the end of June.
Therefore, recently, I have written and made quite a lot of clips to express gratitude to the Four Palaces.
Although in the near future, I will have to embark on a new job, a new field, but I know that Saints will still watch and bless me and I will forever be my loyal servant. Four Palaces (especially the three Boi divine )
P / S: I suppose: It will be difficult to have a  spirit medium in a trance ceremony that has the image of three fortune-telling Gods that look completely different as shown in the above photo of me.
My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes