SỰ TÍCH CHẦU LỤC CUNG NƯƠNGDành cho những bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU
..................................................
 CHẦU LỤC CUNG NƯƠNG: Hay còn gọi là MẾ LỤC CUNG NƯƠNG
ĐỀN THỜ CHÍNH: Đền Chầu ở Hữu Lũng ( đền 94) thuộc tỉnh Lạng Sơn, đền Cây Xanh thuộc tỉnh Tuyên Quang.
THÂN THẾ:Tương truyền Chầu là con gái tù trưởng người Nùng, Hữu Lũng, Lạng Sơn.Chầu còn được coi là hiện thân của Mẫu Liễu Hạnh, con gái vua cha Ngọc Hoàng, làm rơi chén ngọc nên bị lưu đày trần gian.15 năm.
 Chầu vốn là người nùng, nên dân gian gọi bà là MẾ LỤC CUNG NƯƠNG, con nhà lệnh tộc trên vùng 94, thuộc tỉnh Lạng Sơn, dưới thời Lê Trung Hưng.
 Tương truyền, Chầu la tiên nữ trên thiên đình, chẳng may làm rơi chén ngọc nên bị lưu đày trần gian.( cha họ Trần, mẹ họ hoàng) vốn  dòng lệnh tộc miền Lạng Sơn. 
Bà giáng trần được 19 năm thì mãn hạn về trời. nhưng vì Chầu còn thương nhớ phụ mẫu nơi trần gian nên Ngọc Đế cho bà hiển thánh, cai giữ miền sơn cước, nơi rừng 94, Hữu Lũng. 
lục có tấm lòng yêu dânChầu  như con nên bà thường hiển linh để giúp họ trồng trọt.
Tuy anh linh, nhưng tính Chầu cũng rất đành hanh.
 Trong dân gian còn lưu truyền những câu chuyện bà thường cùng các bạn tiên giả làm người Nùng, bán hàng và cợt khách qua đường.
 Chầu Lục cũng là một trong những vị Chầu danh tiếng trên ngàn, Chầu rất hay bắt đồng như Chầu Đệ Nhị.
 Chầu Lục thường hay ngự đồng. Đôi khi, trong lễ mở phủ, Chầu cũng sang khăn cho tân đồng và chứng đàn sơn trang màu xanh. 
Chầu cũng chứng mâm trầu trình.
Khi ngự đồng Chầu mặc áo màu lam, hoặc màu chàm
Chầu khai cuông, rồi múa mồi.
 Đền thờ của Chầu tại thôn 94, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là nơi Chầu hạ sinh và hóa thân.
Người ta tin rằng, Chầu thường cho lộc làm thầy, lộc buôn bán...
Bà cũng như các vị thánh trong tứ phủ, có khả năng ban phúc trừ tai cho dân an lành, nó ấm.

LỤC CUNG CÔNG CHÚA VĂN


Sắc phong Chầu Lục Cung Nưong

Vốn dòng Trần Thị quê hương non ngàn
Hữu Lũng giang là nơi cát địa
Chín Tư ngàn tú khí là nơi
Chúa Tiên vâng lệnh y lời
Ở trong bệ ngọc, ra ngoài màn loan
Đêm ấy xuống trần gian báo mộng
Trần thị nưong tâm động bào thai
Tháng năm giờ tý mồng mười
Sinh ra Chúa Lục khác người trần gian
Đôi thung huyên vui mừng hớn hở
Khắp bản làng mừng rỡ bảo nhau
Mới hay như ý sở cầu
Sớm nâng niu ngọc, ngày chau chuốt vàng
Chốn phòng loan đêm ngày dưỡng dục
Đặt tên là Chầu Lục Cung Nương
Ơn trời sao khéo phi phương
Mặt huê hớn hở ,tính gương làu làu
Vẹn một bầu nước trong leo lẻo
Trách ông trăng già sao khéo vẩn vơ
Vô tình ép uổng duyên tơ
Hoa chưa kết nhụy trăng chưa tới kì
Hoá tức thì đôi mươi tháng chín
Giữa thu về xa lánh hồn nương
Thung huyên buồn sầu thảm nhớ thuơng
Sót xa tấc dạ ruột thường quặn đau
Trải bấy lâu thiên đình sai xuống
Nay đến ngày ,mãn hạn về tiên
Nỗi lòng thưong nhớ thung huyên
Dấu thiêng hiển tích trong miền Chín Tư
Tục truyền lưu để ngàn thu
Nhân dân thôn ấp còn thù giặc nguyên
Xuân sang mở hội đua thuyền
Nam thanh nữ tú cùng nhau đua tài
Bất thường một sớm hôm mai
Chầu lên đỉnh núi hoá thân tức thì
Sắc ban phong vang lừng tám cõi
Tiếng chầu ngàn chói lọi trời nam
Trong đền tấp nập sửa sang
Lối lên Sông Hoá lại càng thanh tao
Vào năm Kỷ Mão anh hào
Có Tiên Chúa Lục giáng vào thiên thai
Trên núi Thái bốn mùa  mát mẻ
Dưới bản làng vượn hót oanh ca
Nhớ xưa họ Quách lương gia
Nhân từ có một hiền hòa không hai
Vừa gặp buổi trang đài hội yến
Chầu Lục vào dâng tiến kim bôi
Trống rung chưa kịp dứt hồi
Bỗng đâu Chầu Lục sảy rơi chén vàng
Trên chín bệ Vua cha phật ý
Nổi lôi đình truyền chỉ chiếu ban
Kíp đầy Chầu xuống trần gian
Mười lăm năm lẻ khải hoàn hồi cung
Nhà họ Quách vốn dòng quốc chỉ
Kết duyên lành Trần Thị Hồng Mai
Vào năm kỷ mão tháng hai
Ngày Mão giờ Mão Trang đài nở hoa
Vẻ cốt cách da ngà tựa tuyết
Bóng trăng tròn mặt nguyệt như in
Mày ngài mắt phượng tóc tiên
Môi son má phấn lại thêm nõn nà
.
______________________________________________________

The Sixth Goddess (Chau Luc Cung Nuong) is also known as Me Luc Cung Nuong.
Main temple: her temple is located in Huu Lung (Temple 94), Lang Son Province, Cay Xanh temple in Tuyen Quang.
Origin: Legend has it that the goddess was the daughter of a Nung chief in Huu Lung, Lang Son. Chau Luc is considered as the embodiment of Lieu Hanh Goddess, the daughter of Jade Emperor, who dropped the jade glass and was exiled to the world for 15 years.
Chau is a Nung person, so people often call her Me Luc Cung Nuong, the daughter of a noble family  in the 94 area in Lang Son Province in the time of Le Trung Hung.
Legend has it that Chau is the fairy in the Heaven. She accidentally dropped the jade cup and was exiled to the world (her father's last name was Tran, her mother's was Hoang).
She returned to the Heaven after 19 years living on Earth, yet, because she missed her parents, she begged Jade Emperor to let her become a Saint and rule the area of Forest 94, Huu Lung.
Chau Luc loves the citizens like her children; therefore, she often appears to help them grow crops.
Although she is very loving, she is also strict.
Legend has it that she often pretends to be a Nung person together with her fairy friends in order to sell things and make fun of customers.
Chau Luc is one of the most reputable in the forest area.
Chau Luc often appears in the trance ceremonies ("hau dong" ceremonies). Sometimes, in the ceremonies, Chau presents a new follower with a cloth and approves of the green offerings.
Chau also approves of the betel nut tray.

When Chau appears, she wears blue or indigo costumes. She also dances with burning incense.
Her temple in 94 village, Hoa Lac Commune, Lang Son Province is the place where she was born and passed away.
It is believed that Chau often blesses people with the fortune-telling ability and luck in trade.
She, like the saints in the Mother Goddess religion, has the ability to bless citizens with wealth and peace.

Some sentences in the song about Chau Luc:
Ordained as Chau Luc Cung Nuong
Belonging to the Tran family
Huu Lung is the sacred place
Ninety Four area is the place where
the fairy goddess followed the order
to be born on the Earth
That night, she appeared to tell that
she would be born into the Tran Thi family
in May the tenth
Chau Luc is different from the others
When she was born,
the whole village was joyful
Her parents nurtured her so carefully
She was beautiful like a  flowerMy Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes