SỰ TÍCH VỀ LOÀI HOA TÍM BẰNG LĂNG [HISTORY OF LAGERSTROEMIA FLOWERS]


Ngày xưa, lâu lắm rồi, ở trên thiên đình, Ngọc Hoàng có mười hai nàng công chúa xinh đẹp như hoa như ngọc.
Một lần, ông gọi các con gái của mình tới và bảo rằng:
- Ta muốn các con làm chúa của những loài hoa dưới nhân gian. Vậy các con thích loài hoa nào thì hãy chọn đi nhé.
 Nghe xong lời đó, các nàng công chúa đều thưa với phụ thân về một loài hoa mà mình yêu thích: Nàng thì chọn hoa hồng, nàng khác lại chọn hoa mẫu đơn, hoa lan, hoa huệ...
Duy chỉ có nàng út là vẫn phân vân chưa biết sẽ chọn loại hoa nào.
 Thấy thế, Ngọc hoàng liền hỏi nàng út:
- Út cưng của ta, con muốn là chúa của loài hoa nào? Ta sẽ cho con được toại nguyện
 Nghe cha hỏi thế, công chúa út chợt nhìn xuống tà áo tím thướt tha của mình và xin với Ngọc Hoàng :
-Dạ, tâu phụ hoàng, con rất thích màu tím... Vậy mong phụ hoàng hãy cho con làm chúa một loài hoa mang sắc tím ạ.
Suy nghĩ hồi lâu, Ngọc Hoàng bèn quyết định cho công chúa út làm chúa loài hoa bằng lăng tím'
 Cùng thời gian ấy, dưới dương gian, có một chàng thư sinh nghèo thấy loài hoa tím bằng lăng vừa xinh đẹp, lại dịu dàng nên đã mang về nhà trồng và ngắm hoa mỗi ngày.
 Mỗi mùa bằng lăng tím đơm hoa, chàng thư sinh nghèo lại thấy say đắm sắc hoa ấy hơn.
  Lâu  dần, Nàng công chúa út cũng đem lòng thương mến tài văn chương của chàng thư sinh nghèo.
Cô đã xin với phụ vương để được xuống nhân gian làm vợ của chàng.
Nhưng Ngọc hoàng kiên quyết không chấp thuận vì cho rằng tiên và người phàm không thể nên duyên.
Kể từ đó, nàng trở nên buồn bã, suy tư...
Mặc dù ở trên thiên đình, có rất nhiều công vị công tử đến cầu hôn nhưng công chúa út vẫn một mực từ chối, bởi trong trái tim nàng chỉ có duy nhất một bóng hình là chàng thư sinh nghèo đang sống nơi hạ giới.
 Cũng vì nỗi niềm ấy mà sắc tím bằng lăng ngày càng trở nên phai nhạt.
  
Thời gian qua đi, nhưng chàng thư sinh nghèo vẫn chỉ một lòng một dạ si tình với hoa tím bằng lăng.
 Thế nên, người đời đã coi loài hoa ấy là biểu tượng của mối tình đầu ngây thơ,  trong trắng và thủy chung, mặn nông...
 .......................................................

Once upon a time, a long time ago, in heaven, the Jade Emperor had twelve beautiful princesses like flowers like jade.
Once, he called his daughters and said:
- I want you to be the queen of flowers in the human world. So whichever flower you like, choose.
 After listening to that, the princesses all told their father about a flower that they loved: She chose roses, others chose peony, orchids, lilies ...
Only the youngest girl is still wondering whether to choose a flower.
 Seeing that, the Emperor immediately asked her:
- My youngest princess, what kind of flower do you want to be the queen? I will give you contentment
 Hearing his father's question, the youngest princess suddenly looked down at her slender purple dress and asked the Jade Emperor:
-Yes, my father, I really like purple ... So please make me a queen of purple flowers.
Thinking for a long time, the Jade Emperor decided to let the youngest princess be the lord of the purple Lagerstroemia flowers'
 At the same time, in the middle of the world, there was a poor student who saw that purple lagerstrangea flowers were both beautiful and gentle, so he brought them home and watched them every day.
 Each season the purple Lagerstroemia blooms, the poor student is more captivated with that flower.
  Over time, the youngest Princess also fell in love with the literary talents of the poor student
She pleaded with her father to come down to earth to be his wife.
But the Jade Emperor firmly refused to accept that the fairy and the lower world could not get married.
Since then, she has become sad, thinking ...
Although in heaven, there were many handsome and talented princes who came to propose, but the youngest princess still refused, because there was only one silhouet in her heart: the poor student living on earth.
 Because of that feeling, the color of the purple flower is becoming faded.
  
Time passes, but the poor student still only has a crush on his love with purple flowers.
 Therefore, the later generations considered the flower to be a symbol of innocent, innocent and innocent first love.Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes