SỰ TÍCH VỀ LOÀI HOA CÚC


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA
......................
..............................

Ngày xưa, ở một làng nọ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Người mẹ tần tảo nuôi con và người con cũng rất hiếu thảo
 Bữa nọ, người mẹ lâm bệnh nặng, cho dù người con hết lòng  lo chạy chữa thuốc thang  cho mẹ  nhưng  bệnh tình cũng không thuyên giảm mà còn nặng hơn.
 Thương mẹ quá, cô bé đã đi cầu cứu khắp nơi.
Một ngày, cô tới  một ngôi chùa nằm dưới chân núi thì liền cầu đảo cho mẹ mình.
Tấm lòng hiếu thảo của cô bé đã thấu đến tận cao xanh.
Bụt đã xuất hiện và trao cho cô bé một bông hoa cúc vàng.
Ngài dặn rằng:" Bông hoa này sẽ giúp mẹ con khỏi bệnh, mỗi cánh hoa tương ứng với một năm tuổi thọ của bà ấy, nhưng đổi lại con cũng sẽ mất đi một năm tuổi thọ..."
 Khi ông bụt biến mất rồi, cô bé nhìn bông hoa khẽ thở dài vì nó chỉ vẻn vẹn có năm cánh, nghĩa là mẹ cô chỉ sống thêm được ngần ấy  năm nữa...
Rồi một ý nghĩ vụt lóe lên... Cô bé khẽ mỉm cười rồi  xé nhỏ những cánh hoa ra cho đến khi không thể nhỏ hơn.
Nhờ thế mà mẹ cô đã sống rất thọ, nhưng cô ấy thì đã qua đời khi còn rất trẻ.
 Thương con quá, bà mẹ liền  mang thi thể con mình chôn ngay trước sân nhà.
Ít lâu sau, từ nấm mộ ấy đã mọc lên một  bụi cây, rồi đơm hoa, những bông hoa sắc vàng tươi tắn, rặng ngời trong nắng ban mai.
Người đời sau gọi đó là HOA CÚC- Loài hoa tượng trung cho lòng hiếu thảo và ước mơ chữa lành mọi bệnh tật  hiểm nghèo của con người.
--------------------------
Once upon a time, in a certain village, there were a mother and child who depended on each other. The mother carefully raised her child and the child was also very filial
 One day, the mother became seriously ill, even though her daughter wholeheartedly bought medicine for her mother, the illness did not improve but was worse.
 Love her mother, she went to help everywhere.
One day, she went to a temple at the foot of the mountain and immediately prayed for her mother.
Her filial heart has penetrated to the green.
The Buddha appeared and gave her a yellow chrysanthemum.
He said: "This flower will help your mother recover, each petal corresponds to a year of her life, but in return you will also lose a year of life ..."
 When the man disappeared, the girl looked at the flower and sighed softly because it had only five wings, which meant that her mother could only live for so many more years ...
Then a thought flashed ... She smiled slightly and tore off the petals until they couldn't get smaller.
Thanks to that, her mother lived a long life, but she passed away when she was very young.
​Loving her child so much, the mother immediately brought her daughter's body buried in the yard.
Shortly thereafter, from the grave grew a bush, then flowered, bright yellow flowers, radiant in the morning sun.
The later life called it  chrysanthemum
​The flower symbolizes filial piety and the dream of healing all dangerous diseases of man.My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes