SỰ TÍCH LOÀI HOA MẪU ĐƠN


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA
................................
...................
Ngày xưa, ở một làng miền núi cao hẻo lánh, có một bà mẹ sinh được mười người con trai khỏe mạnh và tài trí hơn người.
 Ngày nọ, làng của mẹ bị giặc chiếm đóng và người chồng của bà đã bị giặc giết ngay từ buổi đầu tiên khi chúng kéo đến làng
 Căm thù giặc dã man, mười người con trai của mẹ đã tham gia vào đội quân để giết giặc trả thù cho cha.
 Người con cả là chủ tướng của đội quân ấy.
 Trước sự dũng mãnh của họ, lũ giặc bị thất điên bát đảo.
Tên tướng giặc đã cho quân đến bắt người mẹ  Hắn nhìn bà mẹ và giận dữ quát:
- Này mụ già! Nếu mụ muốn sống thì hãy khuyên các con mụ trở về, ta sẽ cho mụ làm tướng, bằng không ta sẽ giết mụ.
Không một chút run sợ, người mẹ nhìn thẳng mặt hắn và nói:
- Này quân độc ác! Ngươi chắc cũng có một bà mẹ và hẳn mẹ ngươi sẽ không bao giờ dạy ngươi phản bội quê hương, nên ta cũng vây, ta cũng không thể dạy các con ta phản bội lại quê hương mình.
 Biết không dụ dỗ được bà mẹ, chúng liền trói bà trên một quả đồi rồi cho quân mai phục hòng bắt được các con bà khi họ đến cứu mẹ mình,
 Tên tướng giặc bảo  bà mẹ hãy đứng dậy và kêu gọi các con trai quy hàng thì chúng sẽ tha mạng cho bà.
 Người mẹ đã vùng đứng dậy và gọi lớn:
- Hỡi các con của mẹ, các con không được vì mẹ mà phản bội quê hương. Các con hãy dũng cảm xông lên giết giặc để đền nợ nước , trả thù nhà... Các con hãy...
  Lời người mẹ vang khắp núi rừng, tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho mười người con và khiến quân giặc run sợ.
 Chúng bịp miệng mẹ lại, đổ nhựa thông, nhựa trám lên đầu bà rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa ấy đã cháy sáng cả một vùng.
Khi quân giặc rút rồi, người ta lên đó thì thấy TRÁI TIM CỦA BÀ MẸ VẪN NGUYÊN VẸN, NÓNG BỎNG.
 Dân làng chôn mẹ ngay trên đỉnh đồi. Đêm đêm từ ngôi mộ, nhìn thấy TRÁI TIM MẸ VẪN PHÁT SÁNG CẢ MỘT VÙNG TRỜI.
Khi mùa xuân đến, từ ngôi mộ ấy, trái tim bà mẹ đã mọc lên một cây, cây đơm hoa đỏ chót như hình ngọn lửa của trái tim người mẹ vậy
 Người ta gọi loài hoa đó là HOA MẪU ĐƠN.
Loài hoa tượng trưng cho trái tim quả cảm, kiên trinh của bà mẹ đó.

Once upon a time, in a remote mountain village, there was a mother who gave birth to ten more healthy and more talented sons.

 One day, her mother's village was occupied by an enemy and her husband was killed by the enemy from the very first day they arrived.

 Hateful atrocities, the ten sons of the mother joined the army to kill the enemy for revenge.

 The eldest son was the captain of that army.

 Before their valor, the enemy was lost.

The enemy general sent troops to arrest his mother. He looked at his mother and shouted angrily:

- Hey old woman! If you want to live, please advise your children to return. I'll make you a general, otherwise I'll kill you.

Without a trace of fear, the mother looked at his face and said:

- Hey cruel army! You must also have a mother and your mother would never teach you to betray your homeland, so neither can I teach my children to betray their homeland.

 Knowing they could not seduce the mother, they tied her up on a hill and allowed the ambush army to capture her children when they came to save their mother,

 The enemy general told the mother to stand up and call her sons to surrender, so they would spare her life.


- My children, you must not betray your homeland for my sake. You have to bravely rush to kill the enemy to repay the country, to take revenge on the family ... Please ...

  The mother's words resounded in the mountains, strengthened the fighting for ten children, and scared the enemy.

 They covered her mother's mouth, poured rosin and resin onto her head, then lit the fire. That fire burned a whole area.

When the enemy troops withdrew, people went up there to see the HEART OF THE MOTHER STILL HOT AND BURNING.
Villagers buried the mother on the hilltop/
At night from the grave, see THE HEART IS STILL LIGHTING A REGION.

When spring comes, from that grave, the mother's heart has sprouted a tree, the tree was red like the flame of a mother's heart.

 People call that flower the PEONY.

The flower represents the brave, persistent heart of that mother.My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes