THU TIỄN


Thu đi rủ theo bao kỉ niệm...
.................................................

                       
                                                            Tháng chín đưa tiễn mùa thu
                                                   Rủ theo kỉ niệm phiêu du cuối trời
                                                            Tương tư bao sợi  rối bời
                                                   Chiều buông hiu hắt bồi hồi vấn vương.

                                                  
                                                           Từng đàn én nhỏ bay đi
                                                   Tìm nơi đất lạ ân tình gởi trao.
                                                        Lá bay theo gió lao xao
                                                 Người đi biền biệt khi nao mới về.

                                                       Mưa phùn ướt áo em mang
                                                    Ào ào gió thổi ai mang đông về.
                                                       Đêm dài giá lạnh phòng không
                                                  Mong trời mau sáng ước đông chóng  tàn.
---------------

September bid farewell to autumn
                                                   Invite the memory of the last sky
                                                            Mind many disheveled moods
                                                   Afternoon let go of the miss

                                                  
                                                           Small flocks of swallows fly away
                                                   Find a strange land to send love.
                                                        Leaf are fly in the wind
                                                 When will people go forever to return?

                                                       Drizzle wet the shirt I wear
                                                    Whose wind blows to bring winter?
                                                       The long night is cold in the room
                                                  I hope the sky will be bright and the winter will be over soon.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes