LỬA


Mùa đông lạnh, nhưng lòng ta không lạnh, nhưng thiếu  "ngọn lửa" này thì như ở BẮC CỰC các chế nhảy?
...............................
..............................................

Đông về rồi  nơi ấy có lạnh không?
Gió bấc thổi càng  nôn nao nỗi nhớ
 Ta đơn lẻ oằn mình trong cô quạnh
Đêm cồn cào khao khát một vòng tay

Người có đến bên ta trong mộng ảo?
 Mang lửa nồng thiêu cháy khoảng trời  xa

--------------
Winter is coming, is it cold there?
The north wind blows more and more nostalgia
  I am alone in solitude
The night is discomfort in the heart longing for an embrace

Will you come to me in a dream?
  Bring the fire of love to burn the sky

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes