CÓ PHẢI THU ĐÃ TÀN PHAI


Cuối thu cây trút lá vàng
Người đi bỏ mặc nắng vàng ủ ê
Trách ai sao quá vội vàng
Bỏ rơi nỗi nhớ bẽ bàng bơ vơ

Vì đâu nên nỗi trái ngang
Cung đàn lỡ nhịp dở dang tình buồn
Nàng thu lệ ứa đôi hàng

Giận đời đen bạc, phũ phàng, điêu ngoa


Thu kia dẫu đã tàn  phai
Hữu duyên tái ngộ hoa nhài ngát hương

At the end of autumn, the tree sheds its yellow leaves

People who leave left the yellow sunshine alone

Who's to blame for being so hasty?

Abandon lover with alone nostalgia

Why have the thwart

The bow lost the unfinished rhythm of sad love

Mrs. autumn double line  tears

Anger at life is black and silver, cruel, and exaggerated

That autumn has faded

Fate and reunited as fragrant jasmine flowers

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes