LÁ THU RƠI
Người đi như lá thu rơi
Bỏ người ở lại chơi vơi khổ sầu
Trần gian sao lắm thương đau
Khăn nào thấm được giọt sầu chia ly.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes