QUẢ ĐẮNG TÌNH YÊU

               
           

                     Ghét lắm!Cái cô nàng tinh ng
              Chỉ chút vô tình cũng chọc hoài cho đỏ mặt mới thôi.
               Ghét nhiều!  Cái cô nàng hay bắt lỗi
               Chuyện thế nào  bắt bẻ mãi  cũng thành sai.
               Sao mà ghét! Cái cô nàng  đỏng đảnh
               Hay kiếm cớ giận hờn làm lo cuống cả lên.
           
                Bạn bè đùa trêu  tại tôi  quá kén
                Mới gặp ngay  "quả đắng"  đáng đời.
                Biết làm sao chẳng thể  trách ai
                Dẫu cô nàng  có một nghìn  "cái ghét"
                Nhắm mắt rồi... ngậm bồ hòn khen ngọt  để yêu.
                                                                                                    
               

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes