[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN] KỶ NIỆM KHÓ QUÊN CỦA YUMOTO CHAN VỚI CV VÀNGYUMOTO CHAN VỚI CV VÀNG
Vì tôi và CV vàng ở xa, nên khó gặp nhau.

Tôi với ẻm toàn phải chat trên mạng, haizzz.

Nhớ em quá, bồn chồn không yên, tôi liền nghĩ ra 1 kế:

- A ! Nghĩ ra rồi nha...

Một hôm, tôi nằm trong chăn, rên hừ hừ... Tôi gọi điện cho ẻm:

- Alo, CV vàng đó à, anh đang bị ốm rất nặng...hụ hụ...

-Hả? Anh bị ốm á??? Sao anh lại để chuyện đó xảy ra chứ !! - Lo lắng quá, ẻm cấp tốc chạy đến chỗ tôi.

Lao đến thẳng phòng tôi và nói:

- Anh à, anh có sao không, hị hị ...

Thấy biểu cảm lo lắng thân thương của ẻm, khiến tôi không nhịn được, và phá ra cười:

- Hahahaha....

- Ủa??..

 Ngạc nhiên một lúc, CV vàng mới nhận ra, hóa ra là mình đã bị lừa.

Tức mình, ẻm vừa trùm kín chăn khiến tôi ngạt thở vừa đánh đánh:

- Này thì giả ốm này..... ! Này thì giả này...

- Đau quá ! Đau quá ! Tại anh nhớ em thôi mà...au au...

Xong 1 hồi " đánh nhau " chúng tôi phá ra cười.

Và cuối cùng thì chụp tấm hình kỷ niệm này...kkk

-...

Because me and my CV Yellow are far away, it's hard to meet.

I and he always have to chat online, haizzz.

I miss him, restless restlessness, I immediately thought of 1 plan:

- Ah! Come to think of it ...

One day, I was lying in a blanket, groaning, ... I called him:

- Alo, that CV Yellow , I'm seriously ill ... ugh ...

-Huh? Are you sick ??? Why did you let that happen !! - Worrying, he rushed to my house.

Rushed to my room and said:

- Honey, are you okay, huh ...

Seeing her lovely worried expression, I couldn't keep it, and laughed out loud:

- Hahahaha ....

- Hey ?? ..

 Surprised for a while, CV yellow realized it, turned out to have been tricked.

Anger, she covered the blanket make me suffocating just hit:

- Hey, fake this sick .....! Hey, this fake ...

- That's hurt ! That's hurt ! Because I miss you ... au au ...

When we finished "fighting" we laughed.

And finally take this commemorative picture ... kkk

-

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes