TIN KHẨN!
Hay thiệt! Hacker vô máy của tôi và liên tục mở webcam, tôi không thể tắt được. Không hiểu hắn có ý đồ gì đây? Theo mọi người nên làm gì bây giờ nhỉ? 

---------

Oh oh! Hacker enters my computer and keeps opening the webcam, I can't turn it off. I don't understand what he has in mind? What do you think people should do now?

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes