[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] CHAN YUMOTO VÀ SỰ BÌNH YÊN

Khi con người ta gặp thử thách, trắc trở, thì ta mới hiểu được thế nào là giá trị của sự bình yên...
==================
When people encounter challenges and obstacles, then we understand what the value of peace ...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes