[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT ĐỐI VỚI YUMOTO CHAN'S TEAM

"Cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là được làm điều mình thích và sống bên những người mình yêu thương " - Akiyama
--------------------
"It doesn't matter what it is, it's important to do what you like and to live with the people you love" - Akiyama

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes