TRÀ MY VŨ: HACKER ƠI! TRÒ NÀY HIỂM GHÊ NHA! ( KHóA MỤC BÌNH LUẬN TRÊN 5 KÊNH YOUTUBE CỦA TÔI)


Toàn bộ các kênh của tôi bị hacker khóa bình luận. Trò này hiểm thiệt nha, vì khán giả của tôi khi gặp ở ngoài đời phản ánh rằng Video quá đỉnh mà không thể bình luận vì mục này bị khóa. 
Hacker thân mến! Các bạn định diễn mãi trò này đến bao giờ? Đến bao giờ ? He he he!
All my channels are blocked by hackers. This game is dangerous, because my audience when I met it in real life reflected that the video was too good to comment because this section is locked.
Dear Hackers! How long are you going to keep playing this game? Until when? Heh heh heh!
Biểu tượng Cộng đồng đã xác minh

Kết quả trang web kèm đường liên kết của trang web


Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes