TRUYỀN THUYẾT VỀ LOÀI HOA ƯU ĐÀM BÀ LA


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về sự tích các loài hoa
........................
..................................

Trong kinh nhà Phật có viết:" Có một loài hoa tên gọi ƯU ĐÀM, 3000 năm nó mới nở một lần. Sự xuất hiện của nó MANG ĐIỀM LÀNH TỪ TRỜI xuống, báo hiệu ĐỨC CHUYỂN LUÂN ĐÃ ĐẾN để điều chỉnh lại CHÍNH PHÁP trên thế giới này".
ƯU ĐÀM BÀ LA là một loài  hoa trên tiên giới, ( còn được gọi là HOA CỦA PHẬT GIA). Là loài hoa may mắn, linh thiêng, nở giữa không trung.
Nó có vẻ đẹp thanh bạch không nhiễm tục, cánh nhỏ li ti trắng muốt,thân mảnh mai trong suốt, trắng  như những bông tuyết, xung quanh tỏa ra vầng sáng nhạt.
Nó có thể mọc ở bất kì chất liệu nào như: Đồng, thép, gỗ, thủy tinh, keo dán, trái cây...
Người ta có thể lưu giữ hoa ƯU ĐÀM BÀ LA hàng năm trời mà sắc hoa vẫn tươi nguyên chẳng hề phai lạt.
Kinh Phật dự ngôn rằng:" Trong tương lai PHẬT DI LẠC hay CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG sẽ tái thế. Khi đó, loài hoa ƯU ĐÀM sẽ xuất hiện như đại ân đại đức của ngài..."
Bao năm trời ròng rã, con người đã trông ngóng các vị CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG hạ phàm để khai sáng CHÂN GIÁC và TRÍ TUỆ cho nhân loại.
Sự xuất hiện của hoa ƯU ĐÀM là dấu hiệu của CỨU THẾ CHỦ đã đến nhân gian.
Ngài sẽ ban cho bạn hết thảy những cơ hội quý giá mà không đòi hỏi gì ở bạn cả. Chỉ có điều bạn có biết hay không.
Năm 1997, hoa ƯU ĐÀM  BÀ LA đã xuất hiện ở Hàn Quốc ( nó được mọc lên từ ngực pho tượng đức Phật Như Lai trong một ngôi chùa ở đó.)
Ngày 13 tháng 6 năm 1997, người ta đã phát hiện  ra hoa ƯU ĐÀM BÀ LA  xuất hiện trong ngôi nhà cổ của nhà văn Trung Quốc Ngô Thừa Ân ( thuộc tỉnh Giang Tô)
Sau đó, thì nó bừng nở trên khắp thế giới.
Ngài Thích-ca mô-ni từng nói rằng:
“Đến khi có một loại hoa gọi là Ưu Đàm Bà La nở rộ khắp nơi, thì là báo hiệu (Pháp Luân) Thánh Vương đã tới; sau khi đắc Pháp, các con nhất định phải trân quý!”
Đó chính là CƠ DUYÊN VẠN CỔ, mong rằng các bạn đừng bỏ lỡ cơ duyên tốt lành hiếm có này.
------------------------
In the sutra, the Buddha wrote: "There is a flower called Udumbara, for 3000 years it has just hatched once. Its appearance BRINGS THE HEART FROM THE LIFE, signaling THE TRANSFER OF THE LAW TO COMPLETE THE LEGAL in this world".
Udumbara is a flower on the world, (also known as FLOWER OF BUDDHA).
The flower is blessed, sacred, blooming in mid-air.
It has an innocent  beauty, tiny white wings, a slender, transparent body, white as snowflakes, and radiates a pale glow.
It can grow in any material such as: Copper, steel, wood, glass, glue, fruit ...
People can store flowers udumbara for years and the colors are still fresh and never fades.
The Buddha Sutra proclaims: "In the future, the BUDDHA will be reincarnated.
At that time, the UDAMBARA will appear as his great virtue ..." who had been looking forward to the transformation of the SAINTS to enlighten the INTELLIGENCE for humanity.
The emergence of the flowers is a sign of THE HISTORY which came to humanity. He will give you all precious opportunities without asking you anything.
 In 1997, Udambara appeared in Korea (it was sprouting from the chest of Tathagata Buddha in a temple there.)
On June 13, 1997, it was discovered that udambara appeared in the old house of Chinese writer Wu Cheng (in Jiangsu Province).
Then it bloomed all over the world.
Sakyamuni once said: "When there is a flower called Superior Udambara blossomed everywhere, it is the signal that Holy King has come; people must cherish it!
”That is the FATE, hope that you do not miss this rare goodness.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes