TOMORROW ? NÓ LÀ CÁI GÌ VẬY?


Sáng nay, trên đường đi lễ, tôi mới sực nhớ lại cuộc trò chuyện với một người bạn trai người nước ngoài tối qua.Chuyện là thế này..
 Sau một hồi làm quen, bạn hỏi tôi:
 -Em có hộ chiếu không? Lúc đó, tôi vì buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nên trả lời cho qua chuyện:
 -Có.
 Bạn tỏ ra rất vui, nói với tôi:
 -Tốt lắm.Mời em sang thăm nước tôi.
 Tôi vừa dụi mắt vừa nói:
 -Ừ. Bạn phấn khởi quá hỏi:
 -Bao giờ em sang?
 Tôi ngáp ngủ chảy cả nước mắt, trả lời chắc như đinh đóng cột:
 -Tomorrow. (ngày mai)
 Bạn không hiểu nên hỏi lại:
 -Tomorrow?Nó  là cái gì hở em?
 Tôi hơi cáu, nói:
 -Tomorrow là cái gì à? Đi gặp CHỊ GOOGLE mà hỏi đi. Bực mình VL -Nói rồi tôi đóng cửa sổ chia sẻ và tắt đèn đi ngủ
. Nghe xong, chuyện tôi kể, cả đoàn đi lễ cười chảy cả nước mắt.Không hiểu bạn trai ngoại quốc kia đã nghĩ gì sau khi thấy tôi trả lời như thế.
---------------------
This morning, on the way to the ceremony, I recalled the conversation with a foreign boyfriend last night. This is how it is ...
After a brief acquaintance, he asked me:
-Do you have a passport?
 At that time, I was sleepy, my eyes were closed, so I answered through: - Yes.
He seemed very happy and told me:
-Good. Please visit me in my country.
I just rubbed my eyes while saying:
- Yes
He was excited to ask:
- When will you come
? I yawned with tears in my eyes, answering as surely as possible:
-Tomorrow. (tomorrow)
 He didn't understand, so asked:
-Tomorrow, what is it?
I was a little irritated, saying: - Tomorrow is something? Go and see GOOGLE and ask.
Then I closed the sharing window and turned off the lights to sleep.
Hearing my stody, the whole group went to the festival laughed with tears.
I do not understand what the foreign boyfriend thought after seeing me answer like that.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes