CHẦU CỬU SÒNG SƠN Dành cho những ai thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM

...............................
...........................................

CHẦU CHÍN CỬU TỈNH  là tiên nữ trên thiên đình, giáng sinh hạ giới, ở đất Bỉm Sơn Thanh Hóa. Cả cuộc đời bà luôn làm phúc cứu dân.
Sau khi thác hóa thành vị Chầu bà, cận kề bên Cửu Trùng Thiên Cung Vạn Hoa Vương Mẫu, biên chép sổ sách. 
Những khi thanh nhàn Chầu thường cùng bạn tiên dạo chơi khắp nơi, nhất là đất Thanh Hóa
Có tài liệu viết rằng, bà là người cai quản chín mạch giếng nước âm dương trên đất Thanh Hóa
Theo phiên âm tiếng Hán thì cửu là chín còn tỉnh là giếng, nên cũng có nghĩa là CHÍN GIẾNG.
Có khi Chầu cũng giá ngự bên Đền  Sòng nên người ta còn gọi là CHẦU CỬU ĐỀN SÒNG.
Cũng có quan niệm cho rằng bà là THỤY HOA CÔNG CHÚA hay còn gọi là CHẦU QUỲNH trên thiên cung hạ sinh Đồi Ngang Phố Cát, cận kề bên Mẫu Liễu Hạnh.
Chầu Cửu thường hay ngự đồng khi bắc ghế hầu thánh ở các ngôi đền trong quần thể Phủ Giầy Nam Định, hoặc ở đền Sòng Thanh Hóa và ở một số nơi Chầu là Chầu thủ đền, trông coi bản đền. 
KHI NGỰ ĐỒNG: Chầu mặc áo màu đỏ, khai cuông và múa mồi. Ở những ngôi đền thờ Chầu như ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa, khi Chầu ngự đồng cung văn thường hát rằng:
“Chín mươi chín suối bao xa
Thỉnh mời Chầu Cửu bước ra ngự đồng
[...] Đất Sòng Sơn giáng sinh Chầu Cửu
Núi Bách Thần đặt hiệu thần tiên
Cửu Tỉnh, Mẫu đã ban truyền
Quyền chầu cai quản khắp miền xứ Thanh”.
Cũng có văn Chầu Chín Cửu Trùng như sau:
Dâng văn Chầu Cửu xứ Thanh
......................................................

Anh linh hiển hách quyền hành gần xa

Đồi Ngang hầu cận Mẫu Bà
Sòng Sơn – Phố Cát thực là trang nghiêm
Dung nghi tính hạnh thảo hiền
Khăn điều áo thắm dịu hiền thanh tân
Danh thơm truyền khắp xa gần
Chầu Cửu linh ứng tài thần linh thông
Thướt tha vẻ nguyệt bóng hồng
Ngày ngày phụng mệnh cửa công ra vào
Sòng Sơn, Chầu ngự ngôi cao
Đền thanh cảnh lịch ai nào dám đương
Đền thờ phong thủy lạ nhường
In đồ bát cảnh cát tường phong quang
Đền thờ lập ở bên đàng
Cây cao bóng mát trang hoàng uy nghi
Sơn son thếp bạc đan trì
Rồng bay phượng múa tức thì chầu lên
Dạo chơi các phủ các đền
Cây Đa phủ Bóng khi miền Nghệ An
Trên đời đẹp nhất hoa lan
Nhất thanh nhì sắc làm quan trong triều
Thành tâm lễ bái thỉnh kiều
Chân quỳ vai kiệu trước sau trình bày
Xe loan giá ngự đền đây
Hồng vân sáng tỏ tầng mây cửu trùng

_____________________________________

The ninth goddess ("Chau Chin Cuu Tinh") is a fairy in Heaven, born on Earth in Bim Son, Thanh Hoa. Her life is devoted to helping the people.
After returning to Heaven, she serve the Ninth Mother Goddess to keep books.
When she is free, she plays with other fairies to roam around Thanh Hoa.
It is written that she is the ruler of nine wells of yin and yang in Thanh Hoa.
According to Chinese, "cuu" is nine, and "tinh" is well. So her name means "nine wells".
When she appears in Song temple, she is the nine goddess of Song temple.
It is also said that she is Thuy Hoa princess or "Chau Quynh" in Heaven who was born in Doi Ngang, Pho Cat and who is beside Lieu Hanh Mother Goddess.
She always appears in the trance ceremonies which are organized in Phu Giay, Nam Dinh or in Song Son, Thanh Hoa. In some places, she is the manager of the temple.
When appearing in the trance ceremonies, she wears red costumes and dances with incense. Her temple is in Bim Son, Thanh Hoa.

Some sentences in the song about her:
Along the stream
Inviting the ninth goddess
Born in Song Son
She governs the region of Thanh province
She serves the ninth Mother Goddess
in Song Son, Pho Cat
She led a life of virtue
Her reputation spreads everywhere
She is a gift of divine intelligence
............
My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes