SỰ TÍCH QUAN ĐỆ NHẤT THƯỢNG THIÊN


Dành cho những ace muốn tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
 --------------------------

 Trong hệ thống tứ phủ thì ngũ vị tôn quan thường được hầu đầu tiên, để mở phủ tiếp giá cho các bóng giá khác về ngự đồng. 
Tuy nhiên với người đội lệnh nhà Trần thì sẽ hầu nhà Trần trước, sau mới đến ngũ vị tôn quan. 
Đối với những thanh đồng có căn soi bói sẽ hầu tam vị chúa bói trước. 
Riêng đối với những thanh đồng họ Vũ hoặc quê ở Hải Phòng hay Bắc Giang sẽ hầu thêm giá Chúa Bà Năm Phương ( bà chúa bản cảnh).
 Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên hay còn gọi là Đệ Nhất Tôn Ông, vốn là con trai của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình. 
Ông cai quản thượng thiên.
 Tương truyền ông là Tôn quan đại thần trên thiên cung, được sắc phong ngôi thượng thiên nhất phẩm công hầu, quản cai tam giới đình thần văn võ, nhưng ông không giáng trần. 
Khi ngự đồng, ông mặc áo bào màu đỏ, đội mũ cánh chuồn.
 Dân gian còn gọi ông là Đức Thánh Cả ( thượng đẳng tối linh thần). 
Trong các đền phủ, ở ban ngũ vị tôn quan thì ông luôn ngồi vị trí giữa năm quan lớn.
 Ông ít khi ngự đồng. Vào những dịp đại sự như mở phủ, tiễn căn, tạ đàn, xông điện, khai điện thì quan lớn sẽ về làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ trạng, mã (mã thiên phủ gồm : Long chu, phượng mã- ngựa và thuyền rồng).
 Nếu mở phủ: Quan về nhận đồng, chứng áo bản mệnh, khăn phủ diện và khăn tứ phủ màu đỏ. ( riêng bộ khăn áo này thì thanh đồng phải sắm riêng).
 Khi quan lớn ngự đồng, cung văn sẽ hát: "     Hương một chiện chín lần soi thấu. Dãi lòng trần khải tấu linh thông. Thỉnh mời đệ nhất Tôn Ông.  Lai lâm trắc giáng điện trung oai hùng"
  ĐỀN THỜ CHÍNH
Do không giáng trần nên trước đây, không có đền thờ riêng.
 Hiện nay, đền thờ ông đã được xây dựng xong ở quần thể di tích đền Đồng Bằng, cách đó khoảng 500m, thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.   _________________________________

 Preparing the fresh offerings Main temple: In the Mother Goddess religion, the five Great Mandarins are usually invited first in the trance ceremonies. For the spirit mediums who follow the order of Tran dynasty, they invite the saints of Tran dynasty before the five Great Mandarins. For the spirit mediums who have the fortune-telling ability, they invite Three Goddesses of Fortune Telling first. For the spirit mediums who belong to Vu families or whose hometown is Hai Phong or Bac Giang, they also invite Nam Phuong Goddess in the ceremony. to pay respect to the First Great MandarinBecause he has never been born on Earth, there is no separate temple. Who appears in a vigourous way At present, his temple has been built in the relic complex of Dong Bang temple, about 500 metres away in An Le commune, Quynh Phu district, Thai Binh province. The first Great Mandarin is the son of Bat Hai Dong Dinh King. He governs the sky. Legend has it that he is the mandarin in Heaven who governs the sky. He has never been born on Earth. When he appears in the trance ceremonies, he wears red costumes and a bonnet. People often call him Duc Thanh Ca. In the temples of the Mother Goddess religion, he sits in the middle of the five Great Mandarins. He rarely appears in the trance ceremonies. On the special occasions such as trance ceremonies, opening a shrine, he appears to approve of the offerings which include dragons, phoenixes and dragon boats. In the trance ceremonies, he appears to receive the spirit mediums and approves of their red offerings. When the first Great Mandarin appears in the trance ceremonies, the attendants sing:

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes