SỰ TÍCH CHẦU BÉ BẮC LỆ


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
................
.........................

CHẦU BÉ BẮC LỆ: là con gái người Nùng ở Hữu Lũng Lạng Sơn, bị giặc cưỡng hiếp đã hòa mình xuống dòng sông Bắc Lệ.
Sau khi thác, Chầu hiển linh giúp dân, giúp nước, độ người viễn xứ tha hương, lúc biến hóa thành người bán hàng, chữa bệnh  cho người nghèo.
Ngài là hiện thân của Mẫu Thượng Ngàn.
ĐỀN THỜ CHÍNH: Tại Công Đồng Bắc Lệ.
Chầu Bé là người Nùng sinh ra dưới thời Lê Thái Tổ, tại vùng Bắc Lệ, Lạng Sơn.
Chầu có công giúp dân, giúp nước.
Có tài liệu ghi rằng, Chầu là hóa thân của Mẫu Thượng Ngàn, giúp vua Lê Thái Tổ trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh, được vua sắc phong là Lê Mại Đại Vương, nên cũng đồng nhất với Bà Chúa Sơn Trang.
 Những khi thanh nhàn, Chầu dạo chơi khắp chốn cùng nơi, để thượng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên hữu tình.
Chầu còn dạy người dân trồng trọt, chăn nuôi, lên rừng làm ruộng bậc thang, xuống sông suối đánh bắt cá tôm.
 Tương truyền rằng, Chầu có phép thần thông do Đức Thái Tổ ban có thể lay núi, chuyển  ngàn.
Có những lúc Chầu rong chơi, lấy tàu lá giả làm hàng bán để trêu đùa người trần gian.
 Tuy Chầu Bé sắc sảo,  đành hanh đã nức tiếng vang, nhưng bà cũng rất nhân hậu, có việc lành, Chầu đều mách bảo cho người trần gian.
 Cùng với Chầu Đệ Nhị, Chầu Lục, Chầu Bé thường hay ngự đồng.
Hầu hết các thanh đồng đều hầu giá Chầu Bé để xin lộc thượng ngàn.
Khi ngự đồng, Chầu hay mặc áo màu đen ( hoặc xanh chàm)
 Còn trước đây, Chầu thường mặc quầy và áo ngắn đến hông, chân đi xà cạp, trên vai đeo gùi hoa.
 Đôi khi, Chầu Bé cũng chứng đàn tứ phủ, sang khăn cho tân đồng, hoặc chứng mâm trầu trình.
 Đền Chầu là ngôi đền thờ nhỏ, bên cạnh đền Bắc Lệ
 Khi Chầu về đồng cung văn hát rằng:

Ngọc diệp rành rành
Kim chi ngọc diệp rành rành
Chầu Bé Bắc Lệ giáng sinh hạ Trần


Núi xếp núi trùng trùng cao thấp
Cây chen cây tràn ngập màu lam
Đền thờ chầu bé trên ngàn
Đền thờ chầu bé trên ngàn
Có con suối nhỏ bắc ngang chân đồi


Đàn cá lội đua bơi rẽ sóng
Nước long lanh in bóng trăng thu
Rừng thông cất tiếng hát ru
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa ngát hương


Chầu bé thượng Thổ Mường là gốc
Áo tứ thân khăn lục đội đầu
Đai xanh kiềng bạc túi trầu
Đai xanh kiềng bạc túi trầu
Tay cầm dao quắm,vác bầu nước khe


Dận hải sảo , đầu cài trâm trí
Vòng kim cương tam khí lồng tay
Hây hây mặt nước vơi đầy
Hây hây mặt nước vơi đầy
Chầu Bé xinh đẹp
Như bông hoa nở giữa ngày đấu xuân

Tuổi Chầu bé đương tuần trăng độ
Phép sơn trang đức tổ ban truyền
Phép tiên thay núi chuyển ngàn
Bài giai đỗ chiều lục cung
Mường ân mường ái vốn dòng sơn trang
Tính chầu hay băng chúc băng giang
Mùa xuân chầu đi hái hoa tươi
Chầu còn lên núi lên đồi cây xanh
Hôn nay các ghế lòng thành
Í i i í ì ì a
Phép tiên lay chuyển ngàn
Bẻ ba tàu cói i ì í a làm hàng đan chơi
Các cửa ngàn nơi nơi tìm đến
Thổ Mán Mường cung tiến quả hoa
Tửu Long Bảo Lạc Tam Cờ
Tửu Long Bảo Lạc Tam Cờ
Sông Thao sông Cả sông Bờ sông Dâu


Khắp đâu đâu nức danh Thần Nữ
Tự cổ triều quốc sử còn ghi
Danh thơm Nam Bắc Trung Kỳ
Danh thơm Nam Bắc Trung Kỳ
Bảo dân hộ quốc độ trì bốn phương


Sắc mài đại vương trường
trị Bắc Lệ tự đức nhị tối linh i i í ì ì i
Xe loan thánh giá hồi cung


_______________________________________

Bac Le Goddess: was born as a Nung person, was raped by the enemy and killed herself in Bac Le river.
After she passed away, she still appears to help the people and the country. Sometimes she turns into a seller who cures the poor of their illnesses.
She is the embodiment of Thuong Ngan Mother Goddess.
Main temple: in Cong Dong Bac Le
It is documented that she is the reincarnation of the forest Mother Goddess to help King Le Thai To in the fight against the Minh invaders. She was rewarded with the title Lord Le Mai.
When she is free, she go for a walk in different places to admire the scenery.
She also teaches the people to do farming, animal husbandry and to catch fish and shrimp.
Legend has it that she has the power given by Duc Thai Ba to move the mountains.
Sometimes, she pretends to be a seller to tease the world.
Although she is quite strict, she is very kind-hearted. She always tells people about what they should do.
Together with the second Goddess and the Sixth Goddess, Bac Le Goddess often appears in the trance ceremonies.
Most people invite her so they could beg for wealth.
When appearing, she wears black costumes.
She usually wears a short shirt, her legs are covered with footwraps and she also carries flowers on her shoulders.
Her temple is a small one near Bac Le temple.

Some sentences in the song about her:
Bac Le Goddess
was born as a talented and beautiful lady

Her temple is located
in the high mountains
There is a stream along the foothill

Flock of fish are swimming
Water glitter in the moonlight
Pine forrest sings lullaby
Flowers are fragrant in four seasons

Bac Le Goddess was beautiful
wearing a long shirt with a scarf on her head
and a green belt and silver bracelet
She holds a kinfe in her hands

She was like a flower
blooming in the spring
........
My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes