SỰ TÍCH CHẦU MƯỜI ĐỒNG MỎ CHI LĂNGDành cho những bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU
 .....................................................
.
 Có ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng Nhớ người nữ kiệt cứu dân Tiền Triều Câu hát văn da diết khiến ta gợi nhớ về một người nữ kiệt, gan dạ phi thường, vì dân vì nước mà không quản ngại xông pha nơi trận tiền- Đó là Chầu 10 Đồng Mỏ Chi Lăng, một thánh nữ anh hùng của tứ phủ ( ĐẠO MẪU). CHẦU MƯỜI ĐỒNG MỎ: Là người Tày, sống dưới thời Lê Thái Tổ Trung Hưng, đã khởi binh chống lại giặc Minh khi chúng sang xâm lược nước ta
 Chầu sinh ra trong một gia đình có truyền thống đao cung ở đất Mỏ Ba, thuộc tỉnh Lạng Sơn. Lớn lên, bà trở thành vị tướng tài ba, đã tập hợp binh mã, kêu goi người trong các dân tộc ở đất Đồng Mỏ, cùng đoàn kết đứng lên giúp vua Lê đánh đuổi giặc Minh.
 Đức vua tin tưởng, giao cho bà trấn giữ các châu, nơi cửa ải Chi Lăng. Trong trận quyết chiến ở Chi Lăng, Xương Giang, Chầu đã chém cụt đầu tên tướng giặc Liễu Thăng và lập được công lớn.
 Sau khi nước nhà sạch bóng quân thù, bà được vua phong thưởng, giao cho cai quản vùng Mỏ Ba, Đồng Mỡ, trấn giữ ải Chi Lăng. Tại vùng Mỏ Ba, Chầu đã giúp dân lập xóm ấp, làng bản, dạy họ cách trồng lúa, trồng ngô khoai. Với tấm lòng yêu dân như con,Chầu được già trẻ, trai gái, gần xa mến phục.
 Vào một ngày cuối thu, trên trời xanh xuất hiện đám mây ngũ sắc và trong đám mây đó, có các tiên nàng cùng một vị lão tiên bà xuống hạ giới để rước Chầu về thiên cung.
 Chầu Mười thường hay về ngự đồng trong các dịp tiệc vui hoặc các cửa đền ở đất Lạng Sơn. Khi ngự đồng, chầu thường mặc áo vàng, một tay múa kiếm, tay kia múa cờ lệnh (hoặc mồi) giống như khi chầu xông pha nơi trận mạc.
 Chầu ngự đồng, cung văn sẽ hát rằng: Có ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng Nhớ người nữ kiệt cứu dân Tiền Triều Chầu Mười Đồng Mỏ sớm chiều xông pha Vốn dòng sinh quán Mỏ Ba Cần lao nối dõi việc nhà đao cung Gặp thời Thái Tổ Trung Hưng Theo vua dẹp giặc Liễu Thăng hàng đầu”
 Hay khi nói về cảnh chầu xông pha nơi chiến trận: “Canh ba giờ Tí hiện ra Áo vàng phấp phới khăn hoa dịu dàng Vua ban kiếm bạc cờ vàng, cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng Đêm thanh bẻ lái giữa dòng...” 

Chị cả tôi có kể rằng, một đêm, chị ấy mơ mình về đền Chầu để lễ thánh thì nhìn thấy Chầu đang luyện binh. Chị cả thấy hay hay nên vô đó xem. Chầu nhìn thấy chị thì vui lắm, nói chị tôi là con gái của một cố nhân xưa nên nhân thể dạy chị ấy múa kiếm, luyện đao. Chị cả có hứa với Chầu, khi có đồng ngân đồng xuyến sẽ về cửa ngài để bắc ghế hầu thánh.
 Sau đó, chị tôi bị gọi về thiên cung nên chưa kịp thực hiện lời hứa ấy. 
Mấy đêm trước, tôi lại nằm mơ về cửa Chầu, nhưng sao lòng dạ cứ ngẩn ngơ. Liệu có phải chị cả muốn ủy thác cho tôi phải thực hiện lời hứa đó?
 Chầu ơi, con mong Chầu cho con chút lộc rơi, lộc vãi... để con có thể hoàn thành tâm nguyện của chị Cả con. ĐỀN CHẦU MƯỜI: Chầu Mười Đồng Mỏ được thờ tại Đền Mỏ Ba, thuộc huyện Đồng Mỏ, Lạng Sơn. Chầu Mười Đồng Mỏ còn gọi là Chầu Mười Mỏ Ba. Đền Mỏ Ba còn gọi là Đền Chầu Mười Mỏ Ba. NGÀY TIỆC CỦA CHẦU MƯỜI ĐỒNG MỎ CHI LĂNG: là ngày 10/11

_______________________________________

Whoever goes to Dong Mo, Chi Lang, remember a heroine who have saved the people.
The sentence reminds us of a heroine with extraordinary bravery who fought for the people and the country.
The woman is The Tenth Dong Mo Chi Lang Goddess, a heroine of the Mother Goddess religion.
Dong Mo Goddess was a Tay person who lived in Le Thai To Trung Hung time and the one who fought against the Minh invaders when they invaded our country.
The goddess was born in a family with a tradition of bowing in Mo Ba, Lang Son Province. Growing up, she became a talented general who gathered the troops, called upon the people in the land of Dong Mo and stood together to help King Le fight off the Minh invaders.
The King entrusted her with the power to govern the area at the gate of Chi Lang.
In the fight in Chi Lang, Xuong Giang, she decapicitated General Lieu Thang and made a victory.
After the country was clean of the enemy troops, she was rewarded by the King who assigned her to rule the area of Mo Ba, Dong Mo and control Chi Lang. In Mo Ba, she helped the people build the neighbourhood and taught them to grow rice and sweet potatoes. She was very loving to all people, from the young to the old.
On a day in Autumn, there were clouds in the blue sky. The fairies from the Heaven, together with a fairy goddess, went down the world to take Dong Mo Goddess to the Heaven.
Dong Mo Goddess often appear in the special ceremonies in temples in Lang Son. When appearing, she usually wears yellow costumes, one hand holding a sword, the other using a flag just like when she was in the fight.
Some sentences in the song about her include: "Whoever goes to Dong Mo, Chi Lang, Remember a heroine who saved the people in Tien Trieu, Dong Mo Goddess often fought against the enemy, Born in Mo Ba, In the time of Le Thai To Trung Hung, She helped the king, To slash the head of Lieu Thang."
Talking about her in the battle, there are some sentences: "She appeared, In the yellow costumes, The King entiltled her, With a sword and a flag, She fought against the enemy, On a powerful horse..."
My sister told me that one night, she dreamt of going the Dong Mo Goddess' temple. She saw the goddess training. Dong Mo Goddess told her that she was the daughter of an acquantaince in the past, so the goddess taught her to fight with swords. My sister promised that when she had money, she would return to the temple to organize a trance ceremony.
After that, my sister returned to Heaven so she did not have chances to keep her promise.
Last night, I dreamed of Dong Mo Goddess. Is it that my sister wants to entrust me to fulfill the promise.
Dong Mo Goddess' temple: The goddess is worshipped in Mo Ba temple, in Dong Mo province, Lang Son.
The goddess is also called Mo Ba Goddess.
Her anniversary is on the 10th of November, Lunar Calendar.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes