SỰ TÍCH CHẦU NĂM SUỐI LÂN


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU
......................................................................

Các triều đại gia phong ANH HÙNG LIỆT NỮ
ĐỀN THỜ CHÍNH: Đền thờ Chầu hiện nay, ở cửa rừng suối LÂN, LẠNG SƠN.
CHẦU NĂM SUỐI LÂN: Chầu vốn người Nùng, sống dưới thời Lê Trung Hưng, theo lệnh vua cha trấn giữ vùng cửa rừng Suối Lân bên dòng sông Hóa, coi sóc bản hạt vùng này.
 Chầu dạy dân cách làm ăn, dạy cách đi rừng, làm nương, dệt vải.

Tấm lòng thương dân của Chầu đã khiến cho người dân nơi đây vô cùng yêu mến và kính phục, khiến cho cỏ cây hoa lá, suối rừng đều vui mừng dưới mỗi bước chân của Người.
 Sau khi Chầu hóa, Người vẫn luôn hiển linh để giúp dân bản  hạt thuần phục mọi loài ác thú, trừ diệt sơn tinh, ma quái.

Tương truyền, vào những đêm thanh vắng, Chầu hiện hình cùng 12 cô hầu cân, bẻ lái giữa dòng sông Hóa.
 Chầu Năm ít ngự đồng hơn Chầu Lục. Thường là Chầu chỉ ngự trong các ngày tiệc vui hoặc nhập đồng các thanh đồng sát căn của Người.
 Vì Chầu cũng là một vị Chầu trên sơn trang nên cũng có những người thỉnh về chứng tòa sơn trang.
Khi ngự đồng, Chầu mặc áo màu xanh lam ( hiện nay, có một số nơi dâng áo màu xanh thiên thanh), giống như màu nước của dòng suối Lân trong xanh, uốn mình tựa như một chú rắn ngoằn ngoèo, nằm lim dim ngủ lúc mùa khô.
Khi về đồng, Chầu khai cuông, múa mồi.
Chầu Năm nhiều khi cũng chứng mâm trầu trình cho con nhang đệ tử.
Đền thờ CHẦU NĂM SUỐI LÂN được lập bên bờ sông Hóa 2, thuộc huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, tên cũng là ĐỀN SUỐI LÂN.
NGÀY TIỆC: Ngày tiệc của Chầu là ngày 20 tháng 5 âm lịch.

Lời hát văn khi lính BỐN PHỦ hầu giá Chầu năm suối lân:
 Dòng suối Lân chảy cạnh ngôi đền Chầu,
quanh năm nước trong vắt, xanh trong.
 NSuối Lân đích thực quê nhà
Chầu năm công chúa ngự tòa trên động sơn trang
 Hát xá:  Ai lên tới suối Lân châu thổ Ngắm cảnh rừng thác đổ suối reo
 Giở trang tích cũ Lê triều i i i
Suối Lân công chúa yêu kiều diễm hương
 Nét đoan trang vẻ nhường ngọc tuyết
Đôi mày ngài nửa khuyết vầng trăng
 Trâm cài soi nước suối Lân i i i
Gót tiên hải sảo cảnh rừng thênh thang
Hoa đua nở trên ngàn tay hái
 Gùi trên vai nặng trái chín thơm
Rung rinh quẩy lẵng đầu non i i i
 Vẳng nghe tiếng khiếu véo von trên cành
Động lá rừng chim oanh gọi bạn
Nhác trông lên cánh nhạn rập rờn
Quốc kêu gọi cảnh chiều hôm i i i
Tiếng chim gõ kiến nỗi buồn bâng khuâng
Tiếng hổ gầm vang trong hang động
 Đàn báo đen đang dạo lượn tìm mồi
Bầy nai ngơ ngác chân đồi i i i
 Rừng thiêng thăm thẳm cảnh rừng thêm ghê
 Con suối nhỏ trôi về hữu lũng
Đàn cá vàng lơ lửng dưới khe
Đêm đêm hổ báo chầu về i i i
Lung linh màu sắc đem khoe trước đền
 Con suối nhỏ đôi bên cầu bắc
Sau lưng đền đá chất trập trùng
Phép tiên biến hóa thần thông i i i
Mẫu sai chầu giữ cửa rừng suối Lân
Chầu thương dân đêm khuya biến hiện
Áo chàm xanh thêu lượn nét hoa
Nửa đêm gà gáy canh tà i i i
 Cất cao tiếng hú hiện ra giữa rừng
Hô thần chú bỗng rừng núi chuyển
Các cửa ngàn bật tiếng chuông kêu
Tà ma phách tán hồn siêu i i i
Những loài ác thú sợ đều ẩn thân
Để cho biết suối Lân công chúa
Phép tiên lấy lá làm thuyền i i i
Mười hai thổ mán đôi bên cầm chèo
Tiếng nhịp đẩy hò reo bắt lái
Chầu tới đâu cảnh lại thêm tươi
Hoa thơm quả ngọt trên đời i i
i Ban công thưởng lộc cho người nhất tâm
Chầu về lai láng đền trung
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường
NGÀY TIỆC: Ngày tiệc của Chầu là ngày 20 tháng 5 âm lịch.

_______________________________

Most dynaties regarded her as HEROINE OF THE COUNTRY.
Main temple: The temple is located in Lan forest, Lang Son
Suoi Lan Goddess was a Nung person, living in Le Trung Hung time, following the order of the King to control Suoi Lan forest near Hoa river and take care of this area.
She taught local citizens how to do business, how to do farming and weave cloth.
Her loving heart makes people here so much in love with and respect her, making the grass, flowers and streams happy every time she appears.
After she passed away, she always appears to help people tame all the beasts and kill the ghosts.

Legend has it that at night, the goddess, together with 12 servants, steer the boat between the river.
The goddess rarely appears in the trance ceremonies. She usually appears in special occasions or when the spirit medium has to invite her.

Since the goddess is a person from the forest, many people invite her so as for her to approve of forest offerings.
When appearing in the trance ceremonies, she usually wears blue costumes, like the colour of Lan stream bending like a snake.
In the trance ceremonies, she usually plays with the incense and dances.
She also approves of the tray of offerings for her followers.
Her temple is near Hoa rover in Huu Lung district, Lang Son. It is Suoi Lan temple.
Her anniversary is 20th May, Lunar Calendar.

Some sentences in the song about her:
Lan stream flows along the temple
all year round it is clear and green
Suoi Lan is her hometown
The fifth goddess is in the forest
Who goes to Lan stream
to watch the waterfall
should read the legend
about Suoi Lan princess
who is so beautiful and talented
She has the magic
to control the Lan stream
She loves the citizens so much
that she usually appears at night
when the wild animals howls loudly
When she appears
The mantle of the mountain suddenly changes
The beasts hide
because of the appearance
of Suoi Lan princess
....


.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes