THÁNH ÔNG HOÀNG TƯ ( TỨ PHỦ ÔNG HOÀNG)


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
.........................
............................................
XUẤT THÂN:
Quan Hoàng Tư là con của Đức vua cha Động Đình ( TỨ PHỦ), ngài cai quản thủy cung.
Người ta nói, ngài không giáng trần nên không có đền thờ, không có thần tích về ngài.
Tuy vậy, vẫn có tài liệu cho rằng, ngài có giáng trần, hiện thân của ngài chính là tướng quân Nguyễn Hữu Cầu.
TIỂU SỬ:
 Tướng quân Nguyễn Hữu Cầu sinh tại Lôi Đông, Thanh Hà, Hải Dương trong một gia đình nông dân nghèo.
Ngay từ thuở nhỏ, ngài đã nổi tiếng hiếu học, học giỏi, thông minh khác người.

Khi lớn lên, ông bất bình với triều đình Vua Lê, Chúa Trịnh, ươn hèn để nhân dân lâm vào cảnh lầm than, khổ ải.
Vì điều đó, ngài đã tập hợp quân sĩ, khởi nghĩa cướp của quan tham, ác bá chia cho người nghèo.
Ông  nổi danh là vị tướng tài ba, dũng cảm, gan dạ, giỏi võ nghệ, có tài thu phục nhân tâm nên có lúc ông bị bao vây, chỉ còn lại vài chục người sống sót và phá vây chạy thoát, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau số quân của ông lại tăng lên hàng vạn
Cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo rất được lòng dân nên chỉ trong thời gian ngắn lực lượng nghĩa quân đã lớn mạnh lên trông thấy, đánh đâu thắng đó.
Nhiều tướng của triều đình bị ông chém chết, khiến không ít kẻ trong số tướng còn lại hoang mang, lo sợ.
Trước bối cảnh ấy, triều đình đã cử tướng quân Phạm Đình Trọng, bạn học của ông, mang quân đến để " dẹp loạn".
Vì Phạm Đình Trọng quá hiểu Nguyễn Hữu Cầu, lại thêm quân mạnh, người đông nên đã đánh bại được ông.
Năm 1751, ông bị triều đình giết, thân xác của ông trôi dạt vào bãi  Trà Cổ.
Nhân dân xưng tôn ông  là THỦ THẦN ĐÔNG BẮC BỘ.
Ngài còn được người đương thời gọi là QUẬN HE vì ông bơi lội còn giỏi hơn cả cá he ngoài biển Đông.

Sau khi ngài hi sinh, cuộc khởi nghĩa cũng vì thế bị dập tắt.
 Cuộc khởi nghĩa do tướng quân Nguyễn Hữu Cầu lãnh đạo cuối cùng tuy thất bại nhưng hình ảnh người tướng quân uy nghi, chính trực, dũng cảm, hết lòng vì cuộc sống no ấm của người dân nghèo mãi mãi không thể phai mờ.
Nhân dân đã lập đền thờ để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn người anh hùng áo vải đó.
ĐỀN THỜ:
 Đền thờ của tướng quân Nguyễn Hữu Cầu tại thôn Cửu Điện, Nhân Hòa, Vĩnh Bảo Hải Phòng

_____________________
The Fourth Male Saint (Ong Hoang Tu) is the son of Bat Hai Dong Dinh King, he governs the water palace.
It is said that he has never been born on Earth, so there is no temple to worship him.
However, some documents state that he was incarnated. He was General Nguyen Huu Cau.
Origin:
General Nguyen Huu Cau was born in Loi Dong, Thanh Ha, Hai Duong in a poor family.
From childhood, he was talented at learning and very intelligent.
When growing up, he was indignant with the dynasty of King Le, Trinh Lord who let people fall into misery and suffering.
Because of this, he assembled soldiers to rob from greedy mandarins to distribute to poor people.
He was well known as a talented and courageous general who was skilled at martial arts. Therefore, when he was captured, there were only a few dozens of survivors who escaped from the soldiers of the King. Shortly after, his army increased to tens of thousands.
The insurrection led by him was  so popular that in just a short time, the force of the insurgent army grew up.
Many generals of the dynasty were killed by him, leaving many generals worried.
In that context, the King ordered General Pham Dinh Trong, Nguyen Huu Cau's friend to send troops to fight against him.
Because Pham Dinh Trong understood Nguyen Huu Cau very well and the force was very strong, he managed to win over Huu Cau.
In 1751, he was killed by the dynasty, his body drifting to Tra Co Beach.
The people claim that he is the Northeastern saint.
He was also referred to by his contemporaries as  Quan He because he was better at swimming than the fish in the East Sea.
After he was dead, the uprising was extinguished. 
The uprising of General Nguyen Huu Cau finally failed, but the general's majesty, intergrity and courage cannot fade.
The people set up a temple to commemorate and express their gratitude to the hero.
TEMPLE:
Temple of General Nguyen Huu Cau is in Cuu Dien  village, Nhan Hoa district, Vinh Bao, Hai Phong.
 
    

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes