CÔ TƯ Ỷ LA, CÔ TƯ ĐỊA PHỦ


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
............................
........................................
 Cô Tư Ỷ La là cô thứ Tư trong THẬP VỊ THÁNH CÔ ( tứ phủ).
Tương truyền: Cô là con vua Đế Thích chính cung.. 
Vua cha sai cô giáng thế theo hầu Mẫu Thượng Ngàn tại đất Tuyên Quang.
 Sau này, nơi Mẫu giá ngự người ta lập đền thờ Mẫu Ỷ La nên cô cũng được gọi là cô Tư Ỷ La ( theo địa danh cô hầu cận).
 Cô Tư xinh đẹp, nết na, thông minh, tài đức vẹn toàn nên được Mẫu bà thường cho kề cận bên mình và nhất mực yêu thương.
 Tục truyền, xưa kia ở Lãng Bạc có con cửu vĩ Hồ Ly chuyên tới đây hại dân nghèo, Mẫu đã truyền lệnh cho cô Tư đi dẹp loài yêu quái. 
Cô đã dùng phép thần thông để trị và bắt nó phải hiện nguyên hình.
 Sau khi dẹp tan cửu vĩ hồ ly, cô Tư còn dạy dân bản địa kết chỉ, xe tơ  làm những vòng chỉ ngũ sắc để đề phòng yêu ma.
Những khi an nhàn, cô thường quẩy lẵng hoa nhẹ gót dạo chơi cùng các bạn tiên, có khi về tận Tây Hồ Hồ Nội.

Ngoài ra cô Tư còn một danh hiệu khác là CÔ TƯ TỨ TỔNG TÂY HỒ.
Điều này có thể cho ta suy đoán rằng, cô Tư từng giáng hiện tại đất Tây Hồ.
 Hiện nay, có ban thờ cô ở đình Tứ Liên, một ngôi đình cổ nằm gần phủ Tây Hồ, Hà Nội.
Trong TỨ PHỦ THÁNH CÔ,  cô ít ngự đồng nên y phục và phong cách khi hầu giá cô hiện giờ là rất khó xác định.
 Tuy nhiên theo phỏng đoán của tôi thì cô mặc áo xiêm màu vàng nhạt, khai cuông và múa mồi ( đây chỉ là ý kiến của tôi)
ĐÊN THỜ CHÍNH:
Hiện nay, cô được thờ chính ở cung Mẫu Thượng Ngàn trong đền Mẫu Ỷ La thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
Ngoài ra, cô còn được thờ ở đình Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.
NGÀY TIỆC: Là ngày mồng 6 tháng bẩy âm lịch hàng năm.
Văn cô Tư Ỷ La có đoạn như sau:

Ai về Tứ Tổng Tây Hồ 
Hỏi thăm cho tới đền thờ Cô Tư
Nguyên xưa hầu cận Vua Bà tỉnh Tuyên
Tục truyền Lãng Bạc xưa kia
Có loài cửu vĩ hồ ly hại người
Mẫu truyền cô kíp vâng lời
Thần thông pháp vũ dẹp loài tà tinh
Trừ yêu yêu hiện nguyên hình
Rõ ràng cửu vĩ hồ tinh khác thường
Dẹp loài yêu quái đã tan
Dạy dân xe chỉ kết làm thủ công
Chỉ ngũ sắc kết làm vòng
Nhớ tết Đoan ngọ đề phòng yêu ma
Nhân dân từ trẻ chí già
Kết quả cầu quả khế quạt hoa năm màu
Kết nhện kết túi tầng sâu
Khánh vòng quả lựu rượu bầu túi thơ
Chỉ ngũ sắc trói yêu tà
Ấy là tục lệ Cô Tư Tây Hồ
Hương thơm hoa ngát lễ nghi
Kim ngân sớ điệp tiến về các cung
Lễ riêng một chiếc thuyền rồng
Lẵng hoa cô quẩy thung dung xa gần
Tây Hồ, Tứ Tổng, Nhật Tân
Ruộng xanh hoa ngát hương xuân trẻ già
Bốn phương thiện tín gần xa
Rủ nhau hội Mẫu tháng ba tìm về
Nghe văn cảnh tỉnh sớm khuya
Tiếng chuông phụ Mẫu vọng về quê hương.


_______________________________________________
Co Tu Y La is the fourth goddess in the twelve goddesses in the Mother Goddess religion.
Legend: She is the daughter of King De Thich.
Her father sent her to the world to follow the Forest Mother Goddess in Tuyen Quang.
Later, in the place where the Mother Goddess was, they set up a temple to worship Y La Mother Goddess so Co Tu Y La had her own name (according to the place where she served the Mother Goddess).
Co Tu is beautiful, meek and smart, so she is often allowed to serve the Mother Goddess and is loved by her.
Legend has it that once upon a time in Lang Bac, there was a nine-tail fox who came to harm the poor people. The Mother Goddess asked Co Tu to get rid of the demon.
She used the magical power to control and force the fox to show its original appearance.
When she is free, she often brings a flower basket to walk with her friends, sometimes to the West Lake.
In addition, Co Tu has another name which is Co Tu Tu Tong Tay Ho.
This can be explained by the possibility that she might have incarnated in the West Lake.
Nowadays, there is a palace for her in Tu Lien temple near Tay Ho temple, Hanoi.
Among Tu Phu Thanh Co, CO TU rarely appears in the trance ceremonies, so the fashion style is difficult to determine.
However, my guess is that she wears a pale yellow dress and often dances with fire.
Her main temple:
Nowadays, she is worshipped in the palace of the Forest Mother Goddess in Y La Temple in Tuyen Quang Province, Tuyen Quang city.
In addition, she is worshipped in Tu Lien temple, Tay Ho, Hanoi.
HER ANNIVERSARY: the sixth of July, Lunar Calendar.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes