THÁNH ÔNG HOÀNG NĂM


Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
..........................
............................................
Trong TỨ PHỦ, Thánh ông hoàng Năm không giáng trần nên không có đền thờ riêng và cũng không có thần tích. Chúng ta cũng không rõ ngài làm nhiệm vụ gì trên thiên cung, cũng không biết ngài có thể phù hộ người trong dương gian điều gì.
Tuy nhiên, có tài liệu cho rằng, ngài có giáng trần và hiện thân của ngài là tướng quân HOÀNG CÔNG CHẤT.
TIỂU SỬ:
Hoàng Công Chất là một lãnh tụ nông dân kiệt xuất, dựng cờ khởi nghĩa chống lại triều đình Lê Trịnh, vì nghĩa lớn, cứu dân nghèo " Bảo Quốc an dân", diệt ác bá cường hào, lấy của chúng chia cho người nghèo, với hoài bão xóa bỏ bất công, lập lại kỉ cương, phục hưng đất nước, thống nhất giang sơn.
Năm 1739, Hoàng Công Chất và Nguyễn Hữu Cầu ( được coi là thánh ông Hoàng Tư) đi theo cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Cừ.
Sau khi Nguyễn Cừ bị thất bại, ông  tụ tập lực lượng riêng để hoạt động.
Năm 1746, ông phối hợp với Nguyễn Hữu Cầu đánh Sơn Nam và Thăng Long nhưng thất bại.
Cuối năm 1748, ông chạy vào Thanh Hóa.
Năm 1750, ông liên kết với một thủ lĩnh nghĩa quân ở Vân Nam ( Trung Quốc), tiếp tục đánh triều đình nhưng vẫn thất bại.
 Năm 1751, ông đành rút lên Điện Biên để tính kế lâu dài, cho xây dựng thành BẢN PHỦ làm tổng hành dinh.
Năm 1768, Hoàng Công Chất lâm bệnh và mất tại thành Bản Phủ.
Lợi dụng sự kiện đó, chúa Trịnh Sâm đã tăng cường trấn áp cuộc khởi nghĩa.
Năm 1769, cuộc khởi nghĩa bị dập tắt hoàn toàn.
Tuy cuộc khởi do ông lãnh đạo bị thất bại nhưng hình ảnh vị lãnh tụ Hoàng Công Chất với tấm lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, với nguyện vọng xóa bỏ bất công lập lại kỉ cương, xây dựng lại thể chế tốt đẹp, cho dân giàu, nước mạnh của ông mãi mãi được lưu danh muôn thuở.
LỄ HỘI ĐỀN HOÀNG CÔNG CHẤT- THÀNH BẢN PHỦ:
Hàng năm, lễ hội đền Hoàng Công Chất- Thành Bản Phủ được tổ chức vào ngày 24,2 âm lịch, để tưởng nhớ công ơn người anh hùng áo vải quê lúa Thái Bình, đã cùng tướng Ngải, tướng Khanh ( dân tộc địa phương) lãnh đạo nghĩa quân khởi nghĩa, đánh đuổi giặc Phẻ, bảo vệ bản mường, núi rừng Tây Bắc, trấn giữ một vùng biên cương thái bình ( vào thế kỉ 18)
Năm 1981 và năm 1994, di tích thành Bản Phủ, đền Hoàng Công Chất lần lượt được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) xếp hạng và công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia.

ĐỀN THỜ:
Hiện nay, thành BẢN PHỦ tại thành phố Điện Biên là nơi thờ chính của tướng quân Hoàng Công Chất

_____________________
In the Mother Goddess religion, Ong Hoang Nam has never been incarnated, so there is no separate temple and divinity. We do not know what duty he has in Heaven and what he blesses people on Earth with.
However, there is document saying that he was born on Earth and his incarnation was General Hoang Cong Chat.
ORIGIN:
Hoang Cong Chat was a prominent peasant leader, raising up the insurgent flag against the Le Tring court for the sake of saving poor people, with the ambition of eradicating injustice and reviving and reunifying the country.
In 1739, Hoang Cong Chat and Nguyen Huu Cau (Ong Hoang Tu) followed the rebellion of Nguyen Cu.
In 1746, he collaborated with Nguyen Huu Cau to attack Son Nam and Thang Long in vain.
In late 1748, he ran to Thanh Hoa.
In 1750, he joined a leader in Yunnan (China) to continue fighting the imperial court but failed.
In 1751, he retired to Dien Bien for long-term calculation, to build the citadel Ban Phu.
In 1768, he fell sick and passed away in Ban Phu.
Taking advantage of this event, Lord Trinh Sam intensified the uprising.
In 1769, the insurrection was utterly extinguished.
Although the initiative led by Hoang Cong Chat failed, the image of a leader who has passionate patriotism, strong willpower and desire to eliminate injustice and to rebuild good institutions was forever alive in the heart of the people.
THE ANNIVERSARY OF HOANG CONG CHAT IN BAN PHU
Every year, the festival of Hoang Cong Chat temple - Ban Phu citadel is held on 24th of February, Lnar Calendar to commemorate the hero of Thai Binh rice village and the generals Ngai and Khanh who had great merit of chasing Phe enemy to protect the Northwestern mountains and forests and to maintain a peaceful frontier.
In 1981 and 1994, the relics of Ban Phu and Hoang Cong Chat temple were ranked and recognized by the Ministry of Culture, Information and Tourism as historical and cultural monuments at a national level.
TEMPLE:
At present, the citadel Ban Phu in Dien Bien is the main temple to worship Hoang Cong Chat.
My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes