LỜI KHẤN NGUYỆN

      


Con khấn nguyện Chúa Bà Năm Phương
...............................
Chắp tay con vái lạy Chúa Bà
Xin Người thương rủ lòng cứu khổ
Cho bão tan, họa tai hóa giải
Miền trung khúc ruột được yên bình.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes