ĐẾM TỪNG NỖI NHỚ

          

                       Thu về đem gió heo may
                 Cho trời se lạnh, cho ngày nhớ đêm.
                         nhớ mong chẳng kể ngày đêm
                 Đếm từng chiếc lá rụng bên thềm nhà.
                        Đếm hoài từng hạt mưa sa
               Mưa bao nhiêu hạt xót xa mấy chiều
                        
                   Nhớ thương tận cuối chân trời
              Đếm từng con sóng đầy vơi nhớ người
                       
                       Kiếp người cơ cực đa đoan
              Ngày vui ngắn ngủi, ly tan dài dài.
                       Cho dù cúc thắm hay phai
              Đỏ mòn con mắt mong hoài cố nhân .

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes