MOM YÊU CỦA CON

Mom Yêu Của Con
"

Trong cuộc đời, có một người luôn sẵn sàng hy sinh hết thảy vì tôi và chịu nhận phần thiệt thòi, cay đắng về mình đó là mom. Cho dù tôi có mắc phải lỗi lầm to lớn đến đâu, chỉ cần nói lời xin lỗi thì mom sẽ rộng lòng tha thứ. Khi ấy vòng tay dịu êm và ấm áp của mom sẽ lại đón tôi vào lòng và ôm thật chặt. Trong vòng tay của mom, thì dù ngoài kia trời đất có nổi bão giông hay con người có xảo quyệt, mưu gian kế hiểm đến đâu thì tôi vẫn được vòng tay mom che trở trong sự bình yên...Mom ơi, con biết ơn và yêu mom rất nhiều! Cầu mong mom được khỏe mạnh bình yên, hạnh phúc và sống thật lâu với con..♥" - Con Gái chúc Mẹ nhân "Ngày Của Mẹ" - 08/5/2016

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes