MEN NỒNG THÁNG 4

Thơ: Men nồng tháng 4


Tháng tư về cho cái nắng nao nao
Ô cửa nhỏ xốn xang hương bách hợp
Mơn man tóc rối chụm môi hôn khẽ
Con phố rùng mình chếch choáng ngà say.
..................................................................................
Hỏi hoa hỏi nắng hỏi mây
Men nồng tạo hóa ngất ngây lòng chàng?
.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes