LỜI RU ĐẤT QUẢNG


                   

                   
                   
                                 Quảng Bình ơi!Câu hát năm nào
                      Nay nghẹn đắng sầu thu ly biệt.
                      Đất Quảng dịu êm như lòng mẹ
                      Đón người về yên giấc ngàn thu.
                      Biển mãi hát lời ru vời vợi
                      Ngợi ca một huyền thoại chói lòa.
                   
                      Âm vang trong gió hồn non nước
                      Trùng điệp quân reo dưới bóng cờ.
                      Người nằm đó linh hồn bất diệt
                      Và tên người rạng rỡ núi sông.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes