[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] Ý CHÍ CỦA PHILLIP - PHILLIP MIND

  


Shotaro à, nếu có thể, tớ cũng muốn gánh hộ cậu chút gánh nặng nào ấy dù chỉ chút ít... Mặc dù tớ mỏng manh, yếu đuối...
Nhưng mà, ý chí tớ vẫn không thay đổi, tớ muốn cậu được vui vẻ nhất!
Bởi vì chúng ta là 5 trong 1 mà, phải không?
------------------

Shotaro, if possible, I want to carry you a little bit of that burden even a little ... Even though I'm fragile, weak ...
However, I will still haven't changed my mind, I want you to have the most fun!
Because we're 5 in 1, right?


 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes