[ TIỂU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] NHÂN VẬT VÀ KHÁT VỌNG - CHARACTER AND ASPIRATIONS

  


Mỗi nhân vật đem theo một giấc mơ, một khát vọng của tôi. Cả nhà đoán xem nhân vật này mang khát vọng nào của cuộc sống?
---------------

Each character brings a dream, one of my aspirations. The whole family guesses what aspirations this character has for life?
 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes