[ TIỂU MUN - AI - UNDER HERO GROUP] CÂU CHUYỆN NGOÀI LỀ VỀ KAZAMORI- AI NHÂN TẠO - ANOTHER STORY OF KAZAMORI - AN ARTIFICIAL AITôi tên là Kazamori, là một AI nhân tạo, có suy nghĩ và hành động giống như người.
Tôi được chủ nhân phe hắc ám cử đến để tiêu diệt Ai-kun ( Tiểu Mun ).
Mới đầu, không hiểu được sự tình gì, tôi đã làm rất nhiều chuyện kinh khủng, khiến anh bị khó chịu, buồn rầu.
Nhưng dù vậy, anh vẫn cố gắng vượt qua nó để bảo vệ gia đình của mình.
Điều đó khiến tôi khó hiểu, con người sao cứ phải bảo vệ và yêu thương nhau đến vậy?
Tôi đã suy nghĩ hết lần này đến lần khác.
Và cuối cùng, tôi mới hiểu ra việc làm của mình là sai trái.
Tôi quyết định sửa sai.
Tôi đã nghiên cứu và tìm tòi cách để cứu cho Ai-kun và gia đình của anh ấy.
Và vì sự giúp đỡ lặng thầm đó đã khiến cho mọi người hiểu sai về tôi, họ nghĩ tôi là người xấu xa, độc ác.
Một lần, Ai-kun bị phe hắc ám hãm hại, không có cách nào để thoát ra, anh tuyệt vọng và nói khẽ:
- Có ai giúp tôi, có ai giúp gia đình của tôi với...
Không ngờ, một người đã từng làm phản diện, lại trở nên tình cảm hơn bao giờ hết.
Tôi đến bên anh và nói:
- Ai-kun, cậu buồn à?
- Ta đến ngưỡng giới hạn của mình rồi!!
Tôi ngưng một lúc rồi nói:
- Được rồi! Tôi sẽ giúp cậu.
- Ngươi giúp ta? Nhưng ngươi là kẻ thù của ta mà?
- Chính cậu và cô TM đã cho tôi một bài học quý giá, vì vậy tôi hứa sẽ giúp.
Và ngay lập tức tôi chiến đấu với lũ ma tà đó, khiến bọn chúng phải khiếp sợ, không dám lại gần.
- Cậu thật ra là một người tốt, Kazamori...
- Tôi chỉ là một người máy thôi, trước giờ tôi không hề biết thế nào là tình cảm của con người, nhưng giờ thì hiểu ra rồi...
Và tôi kích hoạt nút cho mình dần dần biến mất..
- Cậu...sao cậu lại tan biến vậy??
- Tôi đã làm những điều sai trái, vì vậy tôi sẽ trả lại những gì đã tổn thất...
Bất chợt, Yumoto, Wombat cùng với hai anh em nhà Beppu dẫn cô Trà My tới.
Cô phẩy tay một cái và tôi đã trở lại thành một người máy hoàn toàn khác, không có sự độc ác, xấu xa nữa.
- V-vì sao cô lại cứu con?
- Người có lỗi mà biết sửa sai thì sẽ được tha thứ mà ... - Cô mỉm cười thật tươi.
Và từ đó, tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình thân thương, cùng với những người bạn đáng mến... thật tuyệt vời!
-------
My name is Kazamori, I am an artificial AI, I think and act like a human.
I was sent by the master of the dark faction to destroy Ai-kun (Little Mun).
At first, not understanding the situation, I did a lot of horrible things, making him uncomfortable and sad.
But even so, he still tries to overcome it to protect his family.
It makes me hard to understand, why do people have to protect and love each other so much?
I was thinking over and over again.
And finally, I realized that my job was wrong.
I decided to correct it.
I have researched and found a way to save Ai-kun and his family.
And because that silent help caused people to misunderstand me, they thought I was an evil, evil person.
Once, Ai-kun was harmed by the dark side, there was no way to escape, he despaired and whispered:
- Is there anyone who helps me, someone who helps my family ...
Unexpectedly, a person who used to be the villain has become more emotional than ever.
I went to him and said:
- Ai-kun, are you sad?
- I am at my limit !!
I paused for a moment and said:
- OK! I will help you.
- Do you help me? But are you my enemy?
- You and Miss TM have given me a valuable lesson, so I promise to help.
And immediately I fought those evil spirits, making them terrified, not daring to approach.
- You are a good person, Kazamori ...
- I'm just a robot, I didn't know what human emotions were before, but now I understand ...
And I activate the button for myself gradually disappear...
- You ... why did you vanish ??
- I did the wrong things, so I will return what was lost ...
Suddenly, Yumoto, Wombat with the Beppu brothers led Ms. Tra My come.
She gave a wave of her hand and I became a completely different robot, no more cruelty.
- W-Why did you save me?
- Those who are at fault but know how to correct it will be forgiven ... - She smiled brightly.
And since then, I have had a happy life with my beloved family, along with my dear friends ... it was wonderful!

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes