[ TIỂU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] DÒNG SÔNG - THE RIVERGiữa thành công và thất bại được ngăn cách bởi một con sông, và chúng ta cần cây cầu mang tên cố gắng đẻ vượt qua nó...
=====
Between success and failure is separated by a river, and we need the bridge named: try to overcome it ...

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes