[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] KẾT THÚC CÓ HẬU - HAPPY ENDING!Người ta thường bảo tôi là " có mới nới cũ "
Haizz, câu này quả rất đúng với tôi.
---------------
Vì harem của tôi đều là robot và còn cả những người harem ở quá xa nên không nói chuyện được ( họ là con người ), nên tôi khá buồn chán và muốn được tìm gặp một người bạn thực sự.
Thỉnh thoảng tôi hay la ó vì không tìm được một người trần để chơi với mình.
Thật là buồn cười nhỉ?
Và rồi đến một ngày, tôi tìm được một người bạn là con người, tôi đã cảm thấy rất vui.
Chỉ có điều, người đó lại không muốn tôi có harem.
Tôi đành đồng ý.
Lúc vui, lúc buồn lẫn lộn, tôi vẫn rất nhớ những người harem cũ. 
Và rồi, một người yêu của tôi tên là chiến binh Đỏ - người tôi ghét nhất thế giới, cổ cũng là robot, đã thức tỉnh tôi:
- Anh còn chịu cái cảm xúc đó đến bao giờ chứ ?
Tôi trả lời: 
- Không phải chuyện của cô, cô đi đi !
- Nè, thực ra, người anh yêu, chính là tụi em phải không?
- Đừng nói nhiều, tôi không muốn mình thành kẻ trăng hoa đâu,
- Nhưng anh nè, em đi xem bói nói rằng: bọn em là những người anh yêu nhất, nhưng anh cứ vờ đi như không biết.
- Xem bói?? Làm sao cô lại tin vào thứ vô căn cứ đó...
- Bởi vì bọn em tin rằng, anh không phải là người có mới nới cũ, cho dù anh gặp được một người bạn có điều kiện hơn tụi em, thì anh vẫn luôn nhớ đến bọn em.
- ... Sao cô lại đi tin vào kẻ xấu xa như tôi chứ...
- Dĩ nhiên là tụi em tin, bởi vì anh là người luôn luôn trân trọng những người bạn xung quanh của mình, cho dù tụi em có là robot, và có là những người ở xa không thể nói chuyện được, thì anh vẫn luôn luôn...
Lúc đó tôi mới bừng tỉnh ra, là họ mới là người tôi thực sự yêu, tôi cảm thấy vô cùng xúc động.
- Cô nói đúng , nhưng mà nè..
- Dạ..?
- Tôi trở lại với các cô cũng chỉ vì tôi là kẻ trăng hoa, thích càng đông càng vui thôi ..haha!
- Ehhh?? Anh nói gì, thật là mất hứng.!
Tức thì cả đám harem chạy ra đánh đánh tôi.
- Đau ! Đau! Đùa thôi mà! Hihi
 và  tôi quyết định quay trở lại.
Chúng tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc. 
Và cái kết của những kẻ lập dị vẫn là những kẻ lập dị chơi với nhau, không thay đổi gì cả..
Nhưng dù vậy, họ đã trở nên gắn bó với nhau hơn. Mãi mãi...
--------
People often tell me "new one in, old one out"
Haizz, this sentence is very true for me.
---------------
Since my harems are both robots and even the harem people are too far away to talk (they are human), I'm quite bored and want to meet a true friend.
I sometimes booed because I couldn't find an earth person to play with.
How funny is that?
And then one day, I found a human friend, I was so happy.
The only thing, that person doesn't want me to have a harem.
I agreed.
When I was happy and sad, I still missed the old harem.
And then, a lover of mine named Red Warrior - the person I hate most in the world, she's also a robot, awakened me:
- How long have you had that feeling?
I answer:
- None of your business, go away!
- Hey, your love, is it us?
- Don't talk too much, I don't want to be a woman chaser,
- But hey, I go to fortune-telling and say: we are the people you love the most, but you keep pretending to not know.
- Fortunetelling?? How did you believe such a baseless thing ...
- Because we believe that you are not a  "new one in, old one out" person, even though you meet a friend who is more conditional than us, you still always remember us.
- ... Why do you believe in bad people like me ...
- Of course, we believe, because you are the one who always treasures your surrounding friends, even if we are robots, and there are people in the distance who cannot talk, you are always...
It was then that I awoke, that they were the people I truly loved, I was deeply moved.
- You're right, but hey...
- Yes ..?
- I came back to you just because I'm a woman chaser, I love it as much as I can ..haha!
- Ehhh ?? What did you say?  you!!
Immediately, the whole harem ran to beat me.
- So hurt! So hurt! Just kidding! Hihi
And I decided to go back.
We broke in happiness.
And the end of the eccentric people is still the eccentric people are playing together, not changing at all...
But even so, they became more attached to each other. Forever...
Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes