[ TIEU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] HAPPY BIRTHDAY ( 10/2020 ) TO ARIMA, SAKI, SNOWFLAKES AND RUI!

  


Tôi tên là Arima ( Hội phó hội phản diện cũ ), bây giờ là tháng 10 rồi, là sinh nhật của tôi và cũng là sinh nhật của Saki, Bông Tuyết và Rui. 

Mặc dù là ngày sinh nhật, nhưng điều tôi mong mỏi nhất vẫn là món quà đặc biệt từ Araki-kun..
Và ngày hôm nay đặc biệt hơn một chút là Araki-kun đã kiểm tra lịch và kêu mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.
Anh ấy nhà nghèo lại không có tiền để tặng tôi, tôi rất thông cảm với anh nhưng...
Anh toàn đi chơi, nói chuyện với người khác cư như vẻ không quan tâm đến chúng tôi vậy.
Điều đó khiến bọn tôi rất bực mình.
Cuối cùng, sau một hồi lên bờ xuống ruộng mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện.
- Etou..Ohayo gozaimatsu Mina-san! 
- Araki-kun là đồ đáng ghét ! Anh toàn đi chơi mà không để ý đến bọn em ! 
- Đúng vậy! Từ nay chúng ta bọ xít anh ấy luôn...
- Mặc kệ cả Yumoto với Yumati đi! Đi thôi!
Yumoto tự chỉ tay vào mình và hỏi:
- Cả em nữa sao? --- Ehhhhh!!???
Araki khẽ thở dài và bảo:
- Có lẽ là do clip đó anh chỉ làm về em nên...
- Chúng ta nên làm thế nào bây giờ??!! Mọi người giận thật rồi... -Yumoto lo lắng.
Trong lúc đó, cả ba người họ đều nghe lén cuộc trò chuyện của bọn tôi:
- Tại sao có mỗi món quà mà anh ấy không tặng cho tụi mình chứ!
- Tớ muốn anh ấy cư xử với tớ như Yumati cơ !
- Anh ấy chỉ chú trọng mỗi Yumoto và Yumati...
- Anh ấy ki bo nên không tặng quà cho tụi mình đâu...
Nghe xong, Araki chợt nảy ra một ý.
Anh đã gọi Yumoto kéo chúng tôi về nhà.
- Nè ! Mọi người ! Mau đến đây... anh sẽ bón sữa và ru các em ngủ nhé!
- Ý anh là sao ạ?
- Anh sẽ cư xử với em như Yumati!
Và thế là anh ấy chăm sóc bọn tôi như thể em bé vậy...
- Như thế này thì có hơi buồn cười đấy! - Io quát.
Araki khẽ trầm giọng xuống, buồn rầu đáp:
- Thực ra thì...trong thâm tâm anh cũng rất muốn tặng quà cho các em...chỉ tội anh không có tiền..
- Anh thật là ngốc...! Bọn em cần tấm lòng thành thôi!

- Tấm lòng thành sao? Vậy anh nên tặng tấm lòng gì cho em nhỉ? - Anh thắc mắc- À ! Anh sẽ cho các em ăn 2/3 phần ăn của anh, được chứ?

Tất cả chúng tôi đều khẽ lắc đầu vì sự ngây thơ của anh.

- Anh thật là baka! Bọn em cần sự quan tâm của anh đó... Chỉ cần anh quan tâm bọn em hằng ngày, đó là món quà quý giá nhất rồi...

- Mọi người...

- Anh thật là ngốc...

Tất cả bọn chúng tôi đều khóc òa lên, còn Araki ôm trầm lấy cả hội và bảo:

- Được rồi ! Được rồi mà!

Chúng ta đi chơi đi !

Tất cả giơ tay đồng thanh nói Ohhh!! 

.........-----------------

My name is Arima (former vice guild vice president), it's October now, it's my birthday and also the birthdays of Saki, Snowflakes, and Rui.


Even though it's a birthday, but what I'm most looking forward to is still a special present from Araki-kun...

And today is a little more special, Araki-kun checked the schedule and asked everyone to prepare for the birthday party.

His family is poor and doesn't have money to gift me, I sympathize with him but ...

He always hangs out, talks to other people as if he doesn't care about us.

That makes us very angry.

Finally, after going ashore and waiting for a while, he appeared.

- Etou..Ohayo gozaimatsu Mina-san!

- Araki-kun is a hateful guy! You always go out without paying attention to us!

- Right! From now on we not play with him ...

- Also Ignore Yumoto and Yumati! Go!

Yumoto pointed to himself and asked:

- Me too? --- Ehhhhh !! ???

Araki sighed lightly and said:

- Maybe it's because the clip I only made about you should ...

- What should we do now ?? !! Everyone's really angry ... -Yumoto worried.

Meanwhile, all three of them overheard our conversation:

- Why is there every gift he doesn't give us!

- I want him to treat me like Yumati!

- He only focuses on Yumoto and Yumati ...

- He didn't give a present to us ...

After hearing that, Araki suddenly had an idea.

He called Yumoto and pulled us home.

- Hey! Everybody! Come here ... I'll feed you milk and lull you to sleep!

- What do you mean?

- I will treat you like Yumati!

And so he took care of us like babies ...

- It's a bit funny like this! Shouted Io.

Araki softly lowered his voice and replied sadly:

- Actually ... in my heart I really want to give gifts to you ... just I don't have any money ..

- You are so stupid ...! We need a sincere heart!


- Sincere heart? So what should I give you ? - He wonder- Ah! I will give you two-thirds of my meal, okay?


We all shook our heads slightly because of his innocence.


- You really are Baka! We need your attention ... As long as you take care of us every day, that's the most precious gift ...


- Everybody...


- You are so stupid ...


We all burst into tears, while Araki hugged the group and said:


- OK ! Alright then!


Let's go out!


Everyone raised their hands and said Ohhh !!

 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes