[ NHÓM BOY HỌC TRÒ ] CÂU CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA TIỂU MUN VÀ ĐỎ -CHAN = THE DAILY STORY ABOUT TIỂU MUN AND RED-CHAN [ CHAP 1 ] 
Một câu chuyện đời thường rất chi là lãng xẹt về 2 anh chàng robot.

Chiến binh đỏ với cái biệt danh deredere, là người tính tình luôn vui vẻ và hồn nhiên, và có vẻ dễ thương, cậu luôn quan tâm đến Tiểu Mun có biệt danh là tsundere- tuy cũng vui vẻ nhưng tính tình ghê gớm, thích cái gì nhưng không hề nói ra, có thể nói là ngoài lạnh trong ấm. 
Tsundere luôn khó chịu và ghét nhất là deredere, nhưng biết làm sao, cậu ta cứ quyến rũ tsun và bám riết...hmm

Chiến binh đỏ (deredere): Ai-tan, chải tóc mau lên còn đi học nào !
Tiểu Mun (tsundere) : Tôi đâu có đi học hả bà !!
Chiến binh Đỏ: Ai-tan, anh thật dễ thương!
Tiểu Mun: hừ...
15 phút sau...
Chiến binh đỏ: Sắp xong rồi đây...
Tiểu Mun: Chải lâu thế hả bà! Tóc tôi không phải để nghịch!..
30 phút sau...
Chiến binh đỏ: Gần xong rồi...
Tiểu Mun: Thôi đi bà..
Và vâng, đó là câu chuyện thường ngày của deredere, vì yêu quý tsundere quá mức, nên cậu luôn luôn thích chải tóc cho tsun, hay còn nói là nghịch tóc thì đúng hơn.
Đến bó tay...
Và câu chuyện tình của tsundere và deredere vẫn tiếp diễn ...
------------------
A real-life story is very skittish about 2 robot guys.

The red warrior with the nickname deredere, who is always cheerful and innocent, and seems cute, he always cares about Little Mun, nicknamed tsundere - also fun but formidable, if he like anything but he did not say, can say is outside the cold in the warm.
 Tsundere is always annoyed and hates deredere, but don't know, he keeps seducing tsun and clinging ... hmm

Deredere: Ai-tan, brush your hair, and go to school!
Tieu Mun (tsundere): I didn't go to school, madam !!
Red Warrior: Ai-tan, you're cute!
Tieu Mun: geez ...
15 minutes later ... Red Warrior: Almost there ... Tieu Mun: Combed so long, madam! My hair is not a toy!... 30 minutes later... Red warrior: Almost there ... Tieu Mun: Stop it, madam ..

And yes, it is the daily story of deredere, because he loves tsundere too much, so he always likes to brush tsun's hair, or it is more appropriate to say that playing with his hair. I'm stuck ...
And the tsundere and deredere love story go on ...

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes