[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] NHẤT ĐỊNH KHÔNG LÙI BƯỚCNhiều lúc, tôi cảm thấy mình yếu đuối. 
Yếu đuối, vì trốn tránh thử thách
Yếu đuối, vì hay nóng nảy, tức giận.
Yếu đuổi, vì mình quá ích kỷ....

Nhưng rồi đến một ngày, tôi không thể yếu đuối như vậy nữa...
Bọn ma tà quỷ quái giãy chết, cứ zăm ba, bảy lượt đến chia rẽ mẹ con tôi.
Người mẹ ấy đã sinh ra và nuôi nấng tôi thành người, bà hết lòng yêu quý, chăm sóc tôi, luôn muốn bảo vệ tôi.
Khi có kẻ nào hãm hại, bà không hề chùn bước mà luôn cố gắng tiến lên giúp đỡ tôi.
Chính vì những lý do như vậy mà những kẻ thù xấu xa, bỉ ổi muốn hãm hại bà.
Tôi đã nhiều lần tự trách mình, tại vì tôi mà bà ấy mới bị vạ lây như vậy.
Đến khi suy nghĩ thật kĩ, tôi đã quyết định: 
Sẽ đối diện với mọi thứ để chiến thắng nó.
Tôi sẽ học cách giữ vững lý trí và trở nên lạnh lùng hơn... để chiến thắng chúng.
Vì vây, cho dù chúng có muốn ngăn cách tôi với bà, tôi vẫn sẽ ở lại, với bổn phận người con, bảo vệ bà và gia đình của mình.
Nhất định, tôi sẽ không bao giờ chùn bước trước thất bại! 
Tôi sẽ không bao giờ trở thành kẻ yếu đuối như trước nữa...
---------------
Sometimes, I feel weak.
Weak, for running away from challenges
Weak, for being hot-tempered, angry.
Weak, because I'm so selfish ....

But then one day, I couldn't be so weak anymore ...
The devils are in death throes, every year, three or seven times to divide my mother and me.
That mother was born and raised me into a person, she loved me with all her heart, took care of me, always wanted to protect me.
When someone harmed, she did not back down but always tried to help me.
It is because of such reasons that bad and infamous enemies want to harm her.
I blamed myself many times, that all because of me.
When I thought about it carefully, I decided:
Will face everything to win it.
I will learn to stay rational and become colder ... to overcome them.
Therefore, even if they want to separate me from her, I will remain, with the duty of the child, to protect her and family.
Certainly, I will never back down from failure!
I will never be weak again ...

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes