TO MOBIFONE


                                               

Kính gửi MOBIFONE!
 Tôi có một thắc mắc lớn muốn được hỏi các bạn là: Hiện tôi đang dùng điện thoại CỤC GẠCH hay còn một tên gọi khác là NOKIA THỜI Ơ KÌA ( Có nghĩa là không có mạng internet).
 Nhưng nhân viên của các bạn gồm những người có số đt:0903459380 và 0902435169 lại liên tục gọi đến cho tôi và nói rằng tôi phải đổi SIM 3G hiện đang sử dụng sang SIM 4G, để truy cập nhanh hơn. Khi tôi bảo họ: tôi không cần truy cập thì họ nói đó là điều " bắt buộc " 
 Tôi thực sự không hiểu: vì sao tôi bắt buộc phải đổi sim đời cao hơn như thế để làm gì?
 À, trước đó, tôi có nhận được một tin nhắn của nhà mạng MOBIFONE thông báo : là thời hạn bảo hành SIM3G của tôi đã hết, nên tôi phải liên hệ với link của họ để đổi sim 4G miễn phí. 
Tôi đã làm theo và chờ họ mang sim mới đến sau vài giờ như họ đã hứa. Có điều, tôi đã chờ họ trong cả tuần cũng không thấy hồi âm. 
 Vào một ngày xấu trời, chủ nhân số DT 0902435169 ( khi họ đã trễ hẹn 10 ngày) mới gọi cho tôi và nói sẽ mang sim tới . Tôi đồng ý. 
Sau 1 giờ, họ gọi lại nói rằng tôi phải ra cửa hàng lấy. Tôi thấy phiền hà nên nói không giao dịch nữa. Và tôi cũng chợt nhận ra rằng: hàng xóm , bạn bè tôi... họ cúng dùng sim 3G như tôi nhưng chả ai phải đổi cả. Hơn nữa, điện thoại CỤC GẠCH của tôi thì dẫu có đổi sim 100 G cũng chả thể biến CỤC GẠCH thành CỤC ĐÁ . 
 Vậy theo các bạn, tôi có nên làm điều ngớ ngẩn như thế không nhỉ? Chắc chắn là không nên rồi.
 Mọi chuyện tưởng sẽ kết thúc ở đó, nhưng hôm nay , vào một ngày xấu trời bữa trước,  thì chủ nhân số DT 0903459380 tự nhận là nhân viên của các bạn nhiều lần gọi điện cho tôi và bảo: tôi nhất định phải ĐỔI SIM vì đó là quy định của nhà mạng.
 Tôi thấy rất ngờ vực nên gửi mấy dòng này tới các bạn để xác minh xem thông tin mà bọn họ báo cho tôi là THỰC hay ẢO?
 Và tin nhắn trong đt của tôi có phải là của NHỮNG KẺ MẠO DANH? HAI NỮ CHỦ NHÂN CỦA 2 số điện thoại kia liệu có phải là NHÓM LỪA ĐẢO hay KHỦNG BỐ nào đó đang cố tình nhầm vào tôi, để phá hoại cuộc sống bình yên của tôi và gia đình? 
Rất mong sự việc kể trên được sáng tỏ. 
Xin trân trọng cảm ơn! 
Nghệ sĩ youtube TRÀ MY VŨ
.................................................

 Dear MOBIFONE! 
I have a great question to ask you is: I am using the phone 
BRICK or another name is NOKIA OUR TIME (That means no internet). But your staff including those who have the phone numbers: 0903459380 and 0902435169 keep calling me and say that I have to change my existing 3G SIM to 4G SIM, for faster access. 
When I told them I didn't need access, they said it was a "compulsory" thing. I really don't understand: why do I have to change my sim to be higher?
 Ah, before that, I received a message from the MOBIFONE operator saying that my SIM3G warranty period has expired, so I have to contact their link to exchange for a free 4G SIM card.
 I followed suit and waited for them to bring the new sim after a few hours as they had promised. For one thing, I waited for them for the whole week and didn't see a reply. 
On a bad day, the owner of DT 0902435169 (when they were 10 days late) called me and said he would bring the sim. I agree. After 1 hour, they called back saying I had to get it from the store. 
I was troubled and said no more transactions.
 And I suddenly realized that: my neighbors, my friends ... they also use 3G sim like me but no one has to change at all. Moreover, my phone BRICKS, even after exchanging sim 100 G, it is not possible to turn BRICKS to STONE. 
So according to you, should I do something silly like that?
 Everything thought to end there, but today, on a bad day again, the owner of DT 0903459380 claimed to be your employee many times called me and said: I have to change the SIM because It is the carrier's policy. 
 I was very suspicious so I sent these to you to verify if the information they told me was REAL or VIRTUAL?
 And is the message on my mobile phone belong to those who list it?
 Are TWO OWNERS of the other two phone numbers a certain island or misleading group that is deliberately mistaking me for destroying the peaceful life of me and my family?
 We hope the incident above is clarified. 
Thank you very much! 
Youtube artist TRA MY VUĐăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes