THƯ NGỎ CỦA TRÀ MY VŨ GỬI FPT


Tôi là nghệ sĩ TRÀ MY VŨ, gia đình tôi đang sống ở quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội.
Tôi hiện đang sử dụng mạng FPT của quý bạn.
Ngay từ khi, nhân viên nhà mạng đến lắp đặt  đường cáp cho nhà tôi thì đã gặp rất nhiều phiền nhiễu:
Nhân viên như ép buộc tôi cho họ MẬT KHẨU, không hiểu vì lí do gì?
 Khi tôi không đồng ý , lập  tức họ tỏ thái độ khó chịu, nói năng gắt gỏng như thể cãi lộn vậy.
Rồi họ gọi một nhân viên khác lên nhà tôi, hỏi han về những thiết bị trong nhà tôi, hỏi cả mật khẩu facebook của tôi, dùng điện thoại  của tôi đăng nhập fb và nói rằng điện thoại  của tôi không xài được mạng FPT ( do họ nghĩ tôi không biết gì về công nghệ)
Về đường truyền, họ lắp đặt vòng vo khá rối mắt...
Hôm sau, họ lại dùng số của nhân viên nhà mạng đòi đến nhà tôi để HỖ TRỢ về kĩ thuật khi tôi không có nhu cầu.
Vì bị tôi từ chối, họ nói xẵng giọng và đến sáng hôm sau, lúc tôi mở cửa sổ ra xem thì thấy đường truyền cáp nhà tôi bị phá tung, tang hoang, khiến nhà tôi bị mất mạng internet mấy hôm liền do bữa đó trùng với ngày nghỉ lễ của trung tâm hỗ trợ nhà mạng.
Sau đó, họ có đến sửa, nhưng mạng chỉ mạnh được vài hôm, còn sau thì mạng khá yếu.
Thậm chí fb  cũng không tài nào vào được
Tôi đã phản hồi tât cả những bức xúc trên với trung tâm hỗ trợ nhưng xem ra chuyện đó vẫn thường xuyên xảy ra.
Tôi muốn hỏi quý công ty vì sao nhà tôi chỉ dùng DUY NHẤT MỘT MÁY  VI TÍNH BÀN, MÁY TÍNH  hiệu HP MỚI CỨNG, WIN BẢN QUYỀN, PHẦN MỀM DIỆT VI RÚT TỐT NHẤT
nhưng vì sao tôi luôn phải dùng một đường truyền mạng rất yếu, yếu hơn cả khi tôi dùng các nhà mạng khác?
 Đặc biệt, từ ngày hôm qua đến giờ, mạng nhà tôi vô cùng yếu, vào fb xoay hoài, vào youtube cũng xoay hoài..., không thể xài được.
Tôi muốn hỏi vì sao gia đình tôi phải chịu những bất công kì cục như thế? Rất mong có được sự hồi đáp thích hợp
NGHỆ SĨ TRÀ MY VŨ
..................................

I am the artist TRA MY VU, my family lives in Hai Ba Trung district, Hanoi.

I am currently using your FPT network.

Right when the network operator came to install the cable for my house, I encountered a lot of distractions:

Staff like forcing me to give them PASSWORD, for unknown reasons?

 When I didn't agree, they immediately showed an uncomfortable attitude, speaking harshly as if they were arguing.

Then they called another employee to come to my house, asked about the devices in my house, asked for my facebook password, used my phone to log in to facebook and said that my phone could not use FPT network ( because they think I know nothing about technology)

Regarding the transmission line, they set up roundabouts, confusion ...

The next day, they used the number of the FPT operator's number to claim to come to my house for technical support when I did not need it.

Because I refused, they spoke in a voice filled with anger ... and the next morning, when I opened the window to see that my cable line was broken, mourning, causing my home to be killed. Internet for several days
 (Because it coincides with the holidays of the network support center.)

After that, they came to fix it, but the network was only strong for a few days, and after that the network was quite weak.

Even Facebook could not get in.

I have responded to all these concerns with the FPT network support center, but it seems that it often REPEAT.

I would like to ask your company why my home is using only ONE DESKTOP, HP brand, NEW HARD, WIN COPYRIGHT, THE BEST WRITE SOFTWARE ...

But why do I always have to use a very weak network connection, even weaker when I use other carriers?

 Especially, from yesterday until now, my network is extremely weak, I always keep rotating on Facebook, and YouTube ..., I cannot use it.

I want to ask why my family suffered such ridiculous injustices? Look forward to the appropriate response

TRA MY MY ARTIST

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes