VÌ SAO VIDEO Valentine's day và MV Señorita -Shawn Mendes, Camila - Trà My Vũ - Mùa Hoa bách hợp của tôi không tìm thấy trên google???


Hôm nay, tôi bất chợt dùng link của video hot số 1 này của mình để tìm kiếm nó trên google thì mới biết nó đã bị KẺ NÀO ĐÓ xóa mất tích trên ý.

 Đây là video được up lên youtube, và 4 blog rất nổi tiếng của tôi từ trước ngày Valentine của năm 2020 và ngay lập tức nó được MV MV Señorita -Shawn Mendes, Camila   trong TOP TEN  yêu thích nhất  năm 2019 đề xuất.
 Có thể nói đây là video hot nhất của TRÀ MY VŨ, NHƯNG VÌ SAO NÓ LẠI BỊ GOOGLE GỠ XUỐNG?
 Kẻ nào đã to gan lớn mật làm chuyện này? Phải chăng kẻ đó  là  một trong nhưng AD của GOOGLE? Tôi rất muốn được GOOGLE GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY
 NGHỆ SĨ TRÀ MY VŨ
.............

This is a video uploaded to YouTube, and UP to 4 of my very famous blogs from before Valentine's Day in 2020 and immediately it was proposed by MV MV Señorita -Shawn Mendes, Camila in the TOP TEN favorite of 2019. export

  It can be said that this is the hottest video of TRA MY VU, BUT WHY IT WAS REMOVEED BY GOOGLE

  Who did that bad thing? Is that person one of GOOGLE ADs? I really want GOOGLE TO EXPLAIN THIS STORY

  TRA MY MY ARTIST

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes