TRÀ MY VŨ : [Urgent notice: hackers seriously intrude on my blog] THÔNG BÁO KHẨN- HACKER XÂM NHẬP NGHIÊM TRỌNG BLOG CỦA TÔI

Hôm nay, khi vào blog thấy toàn bộ các trang của mình phần bài viết mới bị biến mất. Chắc chắn hacker lại vô phá hại rồi.

----------------

Today, when I go to the blog, I see all of my pages, the new posts section has disappeared. Surely hackers are harmless again.
 

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes